Nagrada EESO za solidarnost civilne družbe, posvečena boju proti koronavirusu – začetek zbiranja prijav

EESO bo nagradil do 29 solidarnostnih pobud v EU in Združenem kraljestvu, namenjenih boju proti COVID-19 in blažitvi uničujočih posledic pandemije

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je začel zbirati prijave za nagrado za solidarnost civilne družbe na temo „Civilna družba proti COVID-19“, ki bo letos izjemoma nadomestila prepoznavno nagrado za civilno družbo, ki jo EESO podeljuje vsako leto.

Z nagrado za solidarnost civilne družbe bodo nagrajene ustvarjalne in učinkovite pobude posameznikov, organizacij civilne družbe in zasebnih podjetij za izjemen prispevek k obvladovanju izrednih razmer zaradi pandemije COVID-19 ter njenih resnih vsestranskih posledic, s čimer so krepile evropsko solidarnost in pripomogle k oblikovanju evropske identitete na podlagi skupnih vrednot EU.

EESO želi z nagrado povečati prepoznavnost teh pobud, povečati ozaveščenost o njihovih učinkih ter se pokloniti vsem, ki so se angažirali v boju proti koronavirusu ter pri tem izkazali pogum, predanost, solidarnost in neizmeren občutek odgovornosti.

Pogoj za prijavo je prebivališče ali sedež prijavitelja v državi članici Evropske unije. Prijavo lahko oddajo tudi osebe, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, ter podjetja in organizacije civilne družbe, ki imajo v njem sedež. Kljub temu, da so prebivalci Združenega kraljestva v večini glasovali za brexit in da ta država zdaj zapušča EU, želi EESO pokazati, da ne namerava prekiniti vezi s civilno družbo v tej nekdanji državi članici, temveč – nasprotno – želi ohraniti tesne stike.

EESO bo podelil največ 29 nagrad v posamezni vrednosti 10 000 EUR pobudam, ki se izvajajo na ozemlju EU in Združenega kraljestva. 27 nagrad bo namenjenih projektom, ki se izvajajo v državah članicah, po ena pa projektu iz Združenega kraljestva in projektu s čezmejnim ali evropskim poudarkom.

Vse prijave, tudi tiste, ki jih oddajo pridobitna podjetja, se morajo nanašati izključno na nepridobitne pobude, delež financiranja z javnimi sredstvi pa ne sme preseči 50 %.

Pobude morajo biti neposredno povezane s COVID-19, posebej z bojem proti virusu ali zajezitvijo njegovih posledic. Pobude morajo že biti izvedene ali pa se še izvajati. Prijavijo se lahko tudi projekti, ki so se izvajali že pred izbruhom pandemije in so bili prilagojeni za hitro odzivanje na nove razmere.

Rok za oddajo prijav je 30. september 2020 do 12.00. Slavnostna podelitev nagrad bo med plenarnim zasedanjem EESO januarja 2021 v Bruslju.

 

VEČ O NAGRADI EESO ZA SOLIDARNOST CIVILNE DRUŽBE

EESO – institucija EU, ki je glas nevladnih organizacij, sindikatov in združenj delodajalcev na ravni EU – je že večkrat poudaril, da sta za obvladovanje pandemije brez primere, kot je pandemija COVID-19, ter prebroditev najhujše gospodarske in socialne krize od druge svetovne vojne ključnega pomena evropska solidarnost in usklajeno ukrepanje držav članic.

Hkrati je EESO opozarjal na dragocen prispevek evropske civilne družbe ter mnogih posameznikov med krizo. Mnogi so na različne načine pokazali neizmerno solidarnost z najbolj prizadetimi v tej krizi. Drugi so z neutrudno zavzetostjo dopolnjevali ukrepe, sprejete v državah članicah. Nekateri so sodelovali pri nujnih ukrepih ter preprečevanju in obvladovanju izrednih razmer, kar je bilo v boju proti pandemiji in blaženju njenih posledic izrednega pomena.

Za nagrado se lahko potegujejo pobude z najrazličnejših področij, na primer:

  • ukrepi, povezani z zdravjem, zdravstveno opremo, medicinskimi pripomočki, pomočjo in oskrbo;
  • začasne pobude za ublažitev neposrednih posledic koronavirusne krize in za izpolnitev nujnih potreb ciljnih skupin;
  • posebni ukrepi za pomoč najbolj ogroženim, prikrajšanim ali ranljivim osebam ali skupinam (vključno z begunci), njihovo zaščito pred boleznijo in za ublažitev posledic krize;
  • pobude, povezane s položajem specifičnih ciljnih skupin v času omejitev gibanja;
  • pobude za obvladovanje gospodarskih posledic zdravstvene krize in njihovih učinkov na zaposlenost;
  • pobude v podporo okrevanju evropskega gospodarstva ali specifičnih sektorjev po pandemiji;
  • pobude za okrepitev zmogljivosti za odzivanje v primeru podobnih kriz v prihodnosti.

 

Ta seznam ni izčrpen.

Pogoji za sodelovanje in spletna prijavnica so na voljo na naši spletni strani: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

EESO za leto 2020 namesto svoje uveljavljene nagrade za civilno družbo izjemoma podeljuje nagrado za solidarnost civilne družbe. Z nagrado za civilno družbo sicer vsako leto izraža priznanje pobudam in projektom organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so pomembno prispevali k skupnim vrednotam, na katerih temeljita evropska kohezija in povezovanje. Za razliko od nagrade za solidarnost civilne družbe, se zanjo ne morejo potegovati projekti zasebnih podjetij.

Leta 2019, ko je bila nagrada podeljena enajstič, je bila posvečena krepitvi vloge žensk in boju za enakost spolov.

Vljudno vas vabimo, da spodbudite organizacije civilne družbe, posameznike in zasebna podjetja v svoji državi k prijavi za nagrado EESO za solidarnost civilne družbe in s tem pripomorete k večji prepoznavnosti zglednih projektov.

Work organisation

Downloads

2020 EESC Civil Solidarity Prize