Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) tvirtai pasisakė už Europos sveikatos sąjungos kūrimą, ragindamas ES ir valstybes nares reaguoti į europiečių prašymus sveikatą laikyti prioritetu.

Neseniai atliktos apklausos rodo, kad ne mažiau kaip 66 proc. europiečių norėtų, kad ES būtų suteikta didesnė atsakomybė už sveikatos klausimus ir daugiau kaip pusė pritaria tam, kad visuomenės sveikata taptų svarbiu ES prioritetu išlaidų požiūriu.

Todėl balandžio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje EESRK palankiai vertina Komisijos dokumentų rinkinį dėl ES sveikatos sąjungos kaip visų europiečių teisės į kokybišką sveikatos priežiūrą įgyvendinimo atskaitos tašką. Tokiu būdu kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos bus užtikrinamos ir suteikiamos visiems ES piliečiams, nepriklausomai nuo jų socialinio ar ekonominio statuso ar jų šalies ar gyvenamosios vietos, o šiuo metu taip dar nėra.

Nors lapkričio mėn. paskelbtame Komisijos dokumentų rinkinyje daugiausia dėmesio skiriama geresnei tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai ir galimų būsimų pandemijų prevencijai ir valdymui, EESRK jį pavadino „svarbiu nauju poslinkiu“, kuris turėtų inicijuoti sisteminius pokyčius, neapsiribojant vien tik krizių valdymu. 

Komentuodama EESRK poziciją, EESRK pirmininkė Christa Schweng pasakė: „Šios iniciatyvos yra pirmieji žingsniai kuriant tikrą Europos sveikatos sąjungą, kurios mums reikia ir kurioje visos ES valstybės narės bendradarbiautų siekdamos gerinti ligų prevenciją, gydymą ir vėlesnę priežiūrą. Tokia Sąjunga sudarytų sąlygas ES šalims kartu pasirengti bet kokiai būsimai sveikatos krizei ir ją valdyti. Imantis veiksmų šioje srityje taip pat reikia atsižvelgti į pilietinės visuomenės ir socialinių partnerių nuomonę, juk jie atliko labai svarbų vaidmenį apsaugant ir skatinant teises pandemijos laikotarpiu.“

Pranešėjas Ioannis Vardakastanis pažymėjo: „Norime pasakyti paprastai: ES piliečiai mano, kad visuomenės sveikata turėtų tapti prioritetu tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu, todėl turime stiprinti ES vaidmenį šioje srityje.“ Jis taip pat pabrėžė, kad pandemija atskleidė būtinybę keisti mūsų požiūrį į sveikatos priežiūrą ir aiškiai parodė, kad ji negali būti laikoma preke.

Kaip nuomonėje teigia EESRK, tam, kad būsima Europos sveikatos sąjunga būtų sėkminga, labai svarbu gerinti sveikatos priežiūros darbuotojų darbo sąlygas, įskaitant darbo užmokestį ir paskatas likti šiame sektoriuje, taip pat jų sveikatą ir saugą.

Sveikatos sąjungoje dėmesys turėtų būti skiriamas neužkrečiamosioms ligoms, nes dabartinė pandemija atskleidė pavojingą užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų ryšį. Dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas psichikos sveikatai. (ll)