Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) ħa pożizzjoni b’saħħitha favur il-bini ta’ Unjoni tas-Saħħa Ewropea, filwaqt li appella lill-UE u lill-Istati Membri biex iwieġbu għat-talbiet tal-Ewropej biex is-saħħa tkun prijorità.

Stħarriġ reċenti wera li perċentwal għoli ta’ 66% tal-Ewropej jixtiequ li l-UE jkollha iktar vuċi fuq kwistjonijiet relatati mas-saħħa u aktar minn nofs huma favur li s-saħħa pubblika ssir l-ogħla prijorità tal-UE f'termini ta’ nefqa.

F’Opinjoni adottata fis-sessjoni plenarja tiegħu ta ’April, il-KESE għalhekk laqa’ l-pakkett tal-Kummissjoni dwar Unjoni tas-Saħħa tal-UE bħala l-punt tat-tluq għat-twettiq tad-dritt għal kura tas-saħħa ta’ kwalità tajba għall-Ewropej kollha. Dan se jiżgura li jkunu garantiti u disponibbli servizzi tal-kura tas-saħħa ta’ kwalità tajba għaċ-ċittadini kollha tal-UE, irrispettivament mill-istatus soċjali u ekonomiku tagħhom jew mill-pajjiż jew il-post ta’ residenza tagħhom – li għadu mhux il-każ bħalissa.

Għalkemm il-pakkett tal-Kummissjoni, żvelat f’Novembru, jiffoka fuq prevenzjoni u ġestjoni aħjar ta’ theddid tas-saħħa transfruntiera u pandemiji futuri possibbli, il-KESE ddeskrivih bħala “żvilupp ġdid importanti” li għandu jagħti bidu għal bidla sistemika li tmur lil hinn mill-ġestjoni pura tal-kriżijiet. 

Meta kkummentat dwar il-pożizzjoni tal-KESE, il-President tal-KESE Christa Schweng qalet: "Dawn l-inizjattivi huma l-ewwel passi lejn l-Unjoni Ewropea tas-Saħħa ġenwina li għandna bżonn, li fiha l-Istati Membri kollha tal-UE jaħdmu flimkien biex itejbu l-prevenzjoni, it-trattament u l-kura ta' wara tal-mard. Unjoni bħal din tippermetti lill-pajjiżi tal-UE jkunu ppreparati għal kwalunkwe kriżi futura tas-saħħa u jiġġestixxuha flimkien. L-azzjonijiet f’dan il-qasam għandhom ukoll iqisu l-fehmiet tas-soċjetà ċivili u l-imsieħba soċjali, li kellhom rwol kruċjali fil-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet matul il-pandemija.”

Ir-relatur, Ioannis Vardakastanis, qal: "Il-messaġġ tagħna huwa sempliċi: iċ-ċittadini tal-UE jħossu li s-saħħa pubblika għandha tingħata prijorità kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak nazzjonali, u rridu nsaħħu r-rwol tal-UE f'dan." Huwa rrimarka wkoll li l-pandemija enfasizzat il-ħtieġa għal bidla fil-mod kif naħsbu dwar il-kura tas-saħħa, u turi biċ-ċar li ma tistax tiġi ttrattata bħala komodità.

Kif stabbilixxa l-KESE fl-Opinjoni tiegħu, it-titjib kemm tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema fil-kura tas-saħħa, inklużi l-paga u l-inċentivi biex jibqgħu jaħdmu f'dan is-settur, kif ukoll is-saħħa u s-sigurtà tagħhom huwa ċentrali għas-suċċess tal-Unjoni Ewropea tas-Saħħa futura.

L-Unjoni tas-Saħħa għandha tiffoka fuq mard li ma jitteħidx peress li l-pandemija attwali wriet ir-“relazzjoni tossika” tagħhom ma’ dawk li jittieħdu. Għandu jkun hemm ukoll enfasi fuq is-saħħa mentali. (ll)