Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) odlučno se zalaže za izgradnju europske zdravstvene unije i poziva EU i države članice da odgovore na zahtjeve Europljana da zdravlje postane prioritet.

Novija istraživanja pokazuju da čak 66 % Europljana želi da EU ima veću ulogu u odlučivanju o pitanjima povezanima sa zdravljem, a više od polovine zalaže se za to da javno zdravstvo postane glavni prioritet EU-a kad je riječ o rashodima.

EGSO je stoga u mišljenju usvojenom na travanjskom plenarnom zasjedanju pozdravio paket mjera Komisije za zdravstvenu uniju EU-a kao prvi korak prema omogućivanju svim Europljanima da ostvare pravo na kvalitetnu zdravstvenu skrb. Time će se osigurati da kvalitetne zdravstvene usluge budu zajamčene i dostupne svim građanima i građankama EU-a, bez obzira na njihov socioekonomski status, zemlju u kojoj žive ili mjesto boravka, što danas još nije slučaj.

Iako je Komisijin paket mjera objavljen u studenom usmjeren na bolju prevenciju i upravljanje prekograničnim prijetnjama zdravlju i mogućim budućim pandemijama, EGSO ga je opisao kao „važno novo postignuće“ koje bi trebalo dovesti do sistemskih promjena koje bi izlazile iz okvira samog upravljanja u kriznim situacijama. 

Osvrćući se na stajalište Odbora predsjednica EGSO-a Christa Schweng izjavila je: „Te su inicijative prvi koraci prema istinskoj europskoj zdravstvenoj uniji koja nam je potrebna i u kojoj bi sve države članice EU-a zajedno radile na poboljšanju prevencije i liječenja bolesti i na njezi nakon ozdravljenja. Takva bi unija zemljama EU-a omogućila da se zajedno pripreme za moguće buduće zdravstvene krize i da njima zajedno upravljaju. U okviru mjera koje se u tom području poduzimaju moraju se uzeti u obzir i stavovi civilnog društva i socijalnih partnera, koji su imali ključnu ulogu u zaštiti i promicanju prava tijekom pandemije.“

Izvjestitelj Ioannis Vardakastanis rekao je: „Naša je poruka jednostavna: građani i građanke EU-a smatraju da je javnom zdravlju potrebno dati prioritet, i na europskoj i na nacionalnoj razini. Moramo ojačati ulogu EU-a u tom području.“ Usto je istaknuo da je pandemija iznijela na vidjelo potrebu za temeljnom promjenom u načinu na koji razmišljamo o zdravstvenoj skrbi i jasno pokazala da se ona ne smije smatrati proizvodom.

EGSO je u svom mišljenju naglasio da je poboljšanje kako radnih uvjeta osoblja u zdravstvu, uključujući plaće i poticaje da ostanu u tom sektoru, tako i njihovog zdravlja i sigurnosti od presudne važnosti za uspjeh buduće europske zdravstvene unije.

Zdravstvena unija trebala bi se usredotočiti na nezarazne bolesti jer je aktualna pandemija ukazala na „opasnu međuovisnost“ zaraznih i nezaraznih bolesti. Potrebno se posvetiti i mentalnom zdravlju. (ll)