Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat o poziție fermă în favoarea construirii unei Uniuni Europene a sănătății, solicitând UE și statelor membre să răspundă solicitărilor cetățenilor europeni de a trata sănătatea ca pe o prioritate.

Studii recente au arătat că nu mai puțin de 66 % dintre europeni ar dori ca UE să aibă un cuvânt mai greu de spus în ce privește aspectele legate de sănătate, iar peste jumătate dintre ei sunt de acord ca sănătatea publică să devină prioritatea absolută a UE în materie de cheltuieli.

Prin urmare, într-un aviz adoptat în sesiunea sa plenară din aprilie, CESE a salutat pachetul Comisiei privind o Uniune Europeană a sănătății ca pe un punct de plecare pentru punerea în practică a dreptului la asistență medicală de bună calitate pentru toți europenii. Astfel se va garanta o asistență medicală de calitate și accesibilă pentru toți cetățenii UE, indiferent de statutul lor social și economic sau de țara sau locul lor de reședință – ceea ce încă nu este o realitate.

Deși pachetul Comisiei, publicat în noiembrie, se concentrează asupra unei mai bune preveniri și gestionări a amenințărilor transfrontaliere privind sănătatea și a eventualelor pandemii viitoare, CESE îl consideră „o nouă evoluție importantă”, care ar trebui să declanșeze o schimbare sistemică, fără a se limita la gestionarea crizelor. 

Referindu-se la poziția CESE, președinta CESE, Christa Schweng, a declarat: „Aceste inițiative sunt primii pași către adevărata Uniune Europeană a sănătății de care avem nevoie, în care toate statele membre să colaboreze pentru a îmbunătăți prevenirea și tratamentul bolilor și îngrijirea ulterioară lor. O astfel de Uniune ar permite țărilor UE să fie pregătite pentru orice viitoare criză sanitară și să o gestioneze împreună. Acțiunile din acest domeniu trebuie să țină seama, totodată, de punctele de vedere ale societății civile și ale partenerilor sociali, care au jucat un rol crucial în protejarea și promovarea drepturilor pe durata pandemiei”.

Raportorul, Ioannis Vardakastanis, a afirmat: „Mesajul nostru este cât se poate de simplu: cetățenii UE consideră că sănătatea publică ar trebui să fie prioritară atât la nivelul UE, cât și la nivel național; ca atare, rolul UE în acest sens ar trebui consolidat”. El a subliniat, totodată, că pandemia a scos în evidență necesitatea unei schimbări radicale a concepției noastre despre asistența medicală, demonstrând clar că nu o putem trata ca pe o marfă.

Așa cum afirmă CESE în avizul său, pentru a asigura succesul viitoarei Uniuni Europene a sănătății, este esențial să se îmbunătățească atât condițiile de muncă ale personalului medico-sanitar, inclusiv prin salarii și stimulente pentru a-l încuraja să continue să lucreze în acest sector, cât și sănătatea și siguranța acestei categorii de lucrători.

Uniunea sănătății ar trebui să se axeze pe bolile netransmisibile, dat fiind că pandemia actuală a scos la iveală relația „toxică” dintre ele și bolile transmisibile. De asemenea, ar trebui să se pună accentul pe sănătatea mintală. (ll)