Dostupni jezici:

Uredništvo

Drage čitateljice, dragi čitatelji,

radujem se preuzimanju uloge potpredsjednika EGSO-a u novom mandatu i drago mi je što su me kolege izabrale na taj položaj. Smatram da je uloga komunikacije ključna u svakoj organizaciji.

Svakodnevni rad osoblja i članova i članica ovog Odbora oduvijek me impresionirao i novi je mandat prilika da razmotrimo stanje stvari i sve sagledamo iz nove perspektive. Ograničene mogućnosti putovanja zbog COVID-a 19 dodatan su razlog da iskoristimo priliku za ponovnu procjenu.

Fondovi za oporavak i proračun ne smiju biti ničiji taoci!

Predsjednik EGSO-ove Stručne skupine za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo (SOC) Aurel Laurențiu Plosceanu, predsjednik EGSO-ove Stručne skupine za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju (ECO) Stefano Palmieri i predsjednik EGSO-ove Skupine za temeljna prava i vladavinu prava Cristian Pîrvulescu izdali su zajedničku izjavu u kojoj su izrazili veliku zabrinutost zbog stajališta dviju vlada koje su zaprijetile da će uložiti veto na proračun EU-a ako ostane uvjetovan poštovanjem vladavine prava.

EGSO je već izrazio snažnu podršku prijedlogu Komisije o paketu Next Generation EU koji bi, zajedno s višegodišnjim financijskim okvirom (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. i u ukupnom iznosu od 1,82 bilijuna EUR, ublažio udarce krize uzrokovane COVID-om 19 i gospodarstvima u EU-u omogućio brz oporavak.

U izjavi se navodi da poštovanje vladavine prava u državama članicama kao uvjet za upotrebu sredstava iz fondova EU-a ne bi smjelo biti upitno jer se radi o jednoj od temeljnih vrijednosti na kojima je izgrađena Europska unija.

Izjava je u cijelosti dostupna na https://europa.eu/!cH83Bj

„Pitanje za...”.

U našoj rubrici „Pitanje za...“ članovima i članicama EGSO-a postavljamo aktualno pitanje koje nam se čini posebno relevantnim.

Gospodinu Stefanu Palmieriju, predsjedniku Stručne skupine za ekonomsku i monetarnu uniju te ekonomsku i socijalnu koheziju (ECO), postavili smo sljedeće pitanje:

„Kakav je vaš stav o blokadi dugoročnog proračuna EU-a i paketa za oporavak koju su pokrenule tri države članice? Gledano s različitih stajališta, nije li to jedna od najvećih institucionalnih i političkih kriza s kojima se EU suočava?”

Stefano Palmieri, predsjednik stručne skupine ECO

Ostao sam u šoku kada sam saznao da su nakon ohrabrujućih vijesti od 10. studenoga, kada su pregovarački timovi Europskog parlamenta i Vijeća postigli dogovor o konačnim pojedinostima sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira i fonda za oporavak, dvije države članice, kojima se kasnije pridružila i treća, donijele odluku kojom su cijelu Europu bezobzirno učinile taocem. Ni videopoziv među europskim čelnicima 19. studenoga nije okončao zastoj u raspravi.

Novosti iz EGSO-a

Prosperitetna, uključiva i održiva Europa okosnica je novog predsjedničkog programa EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) objavio je kompletan program mandata nove predsjednice Christe Schweng za razdoblje 2020 – 2023. Program je objavljen na internetu i dostupan je na svim jezicima EU-a.

Program gđe Schweng odvažna je vizija jače i otpornije Europe nakon COVID-a 19 i velikog doprinosa EGSO-a oporavku Europe i njezinoj participativnoj demokraciji.

Europska platforma za kružno gospodarstvo u drugom mandatu prelazi u višu brzinu

Na godišnjoj konferenciji održanoj u potpunosti na internetu 3. i 4. studenoga EGSO je izrazio svoje zalaganje za to da Platforma za kružno gospodarstvo postane stvarno središte zajedničkih napora za razvoj kružnog gospodarstva u Europi.

EGSO o problemima integracije žena i djece migrantskog podrijetla

U integracijskim politikama država članica EU-a nisu uvijek u potpunosti uzete u obzir posebne potrebe žena i djece koji se na svojem putu integracije bore s diskriminacijom i preprekama. EGSO je u razmatračkom mišljenju predstavljenom na plenarnom zasjedanju u listopadu predložio načine rješavanja tog problema.

Nema izlaza iz krize bez povećanja javnih i privatnih ulaganja, poručuje EGSO

Uzimajući u obzir razorne socijalne i ekonomske posljedice krize koju je izazvao COVID-19, EGSO je u dva mišljenja iznio svoja stajališta o trenutačnoj gospodarskoj krizi i izgledima za oporavak u EU-u.

Na forumu EGSO-a i Cedefopa istaknuta je potreba za hitnim i koordiniranim odgovorom na problem niske razine kvalificiranosti u Europi

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) i Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) održali su 5. i 6. studenog Treći forum za učenje o politikama koji je bio posvećen oblicima usavršavanja. Na forumu su se okupili socijalni partneri te predstavnici i predstavnice vlada i civilnog društva koji se bave tim područjem. Upozorili su na to da bi tekuća pandemija mogla dodatno ubrzati promjene u svijetu rada, koje je digitalna revolucija već pokrenula, zbog čega će usavršavanje i prekvalifikacija postati još važniji.

EGSO poziva na jačanje socijalnog dijaloga u EU-u

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) izrazio je svoju potporu poticanju učinkovitog socijalnog dijaloga u državama članicama EU-a. Naime, socijalni dijalog ima ključnu ulogu u oblikovanju gospodarskih, radnih i socijalnih politika kojima se stvaraju bolji životni i radni uvjeti diljem EU-a, te je stoga neophodan za poticanje i ostvarivanje gospodarske održivosti.

Socijalna pravda za migrante i etničke manjine ključna za rješavanje problema strukturnog rasizma

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) poziva Europsku uniju i države članice da sveobuhvatno pristupe promicanju raznolikosti i uključivosti u svojim društvima i da pojačaju pravne i političke napore za suzbijanje sve većeg rasizma i ksenofobije u Europi.

Zbog sve većeg broja napada na migrante i etničke manjine i sve češćeg govora mržnje, dok pandemija samo pojačava strukturnu diskriminaciju kojoj su te skupine izložene, EU hitno treba u vezi s tim pitanjem učiniti više, među ostalim i promicanjem upravljanja raznolikošću.

EGSO raspravlja o izazovima za industriju čelika EU-a

Savjetodavno povjerenstvo za industrijske promjene (CCMI) sastalo se 9. studenoga kako bi održalo raspravu na daljinu o industriji čelika EU-a. Rasprava, kojom je predsjedao Pietro Francesco De Lotto, novi predsjednik CCMI-ja, bila je usmjerena na pitanja viška kapaciteta i dekarbonizacije u međunarodnoj industriji čelika. Govornici su razmotrili izazove s kojima se suočava europska industrija čelika: plan oporavka nakon COVID-a 19, dekarbonizacija proizvodnih procesa, zaštitne mjere EU-a i trgovina.

Gost iznenađenja

Uveli smo novu rubriku.

Svakog mjeseca otkrijte gosta ili gošću iznenađenja! Bit će to poznata osoba iz europskog kulturnog miljea vezana uz aktualna zbivanja, koja će nam predstaviti svoju viziju svijeta, unijeti dašak svježine, otvoriti nam horizonte, potaknuti nam maštu i učiniti nas sretnima.

U prvom izdanju gost iznenađenja nam je Pierre Kroll, belgijski crtač i karikaturist dnevnika Le Soir.

Poznat je po svom smislu za humor i jedinstvenom stilu svojih karikatura u kojima na originalan i neočekivan način komentira europske i svjetske događaje.

Kad smo ga zamolili za komentar o trenutnoj gorućoj temi, Pierre Kroll nacrtao nam je sljedeći crtež. (ehp)

Pierre Kroll

 

 

Novosti iz Skupina

Gospodarstvo bi moglo biti teže pogođeno nego što se predviđa u prognozi Europske komisije

Skupina poslodavaca EGSO-a

Na inicijativu svojeg predsjednika Stefana Mallije Skupina poslodavaca izdala je izjavu kao odgovor na nedavno objavljenu Komisijinu jesensku gospodarsku prognozu 2020. Skupina se suglasila s Komisijinom jesenskom gospodarskom prognozom 2020. u kojoj je naglašeno da je gospodarski oporavak Europe prekinut ponovnim izbijanjem pandemije.

Izazovi s kojima se Europa suočava i prioriteti Skupine radnika

Skupina radnika EGSO-a

Očuvanje prava radnika mora biti glavni prioritet svakog plana oporavka i obnove nakon pandemije COVID-a 19, pri čemu solidarnost treba biti vodeće načelo. Kako bi se taj cilj prenio u konkretne prioritete i mjere, Skupina radnika organizirala je 24. studenoga izvanredni sastanak.

Séamus Boland novi je predsjednik Skupine „Raznolikost Europe“

Skupina EGSO-a „Raznolikost Europe“

Séamus Boland preuzeo je predsjedanje Skupinom „Raznolikost Europe“ na početku novog mandatnog razdoblja EGSO-a (2020. – 2025.). Skupina je potvrdila njegovo imenovanje na svojem prvom sastanku u novom mandatnom razdoblju održanom 27. listopada.

 

Uskoro u EGSO-u / kulturna događanja

Izložba „Refuge” (Utočište) u prosincu u EGSO-u!

EGSO je domaćin izložbe fotografija francuskog fotografa Brune Ferta pod naslovom „Utočište: Privatni svjetovi u egzilu“.

Uz niz panela s portretima i svjedočanstvima na izložbi su prikazane i slike unutrašnjosti izbjegličkih kampova i improviziranih skloništa u Grčkoj i Francuskoj, uključujući i „džunglu“ u Calaisu.

Izložbu organizira Uprava za komunikaciju i međuinstitucijske odnose u partnerstvu sa Stručnom skupinom za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo (SOC) kako bi naglasila EGSO-ovo djelovanje u području migracijskih politika i u vezi s Migracijskim paktom EU-a.

Zbog pandemije izložba se u potpunosti može vidjeti putem interneta. Nemojte je propustiti!

Izložbu možete pogledati putem ove poveznice:

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)