Kolumbiaa, Perua ja Ecuadoria käsittelevä EU:n sisäinen neuvoa-antava ryhmä

This page is also available in

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevässä osastossa määrätään, että kunkin osapuolen on perustettava uusi työllisyyteen, ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita käsittelevä neuvoa-antava ryhmä tai kuultava jo olemassa olevia neuvoa-antavia ryhmiä. Näiden ryhmien tehtävänä on esittää kantojaan ja antaa osaston täytäntöönpanoon liittyviä suosituksia. Sisäiset neuvoa-antavat ryhmät koostuvat riippumattomista ja edustavista kansalaisyhteiskunnan organisaatioista, joissa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöasioihin liittyvät sidosryhmät ovat tasapuolisesti edustettuina.

EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisessä kauppasopimuksessa määrätään, että hallitustenvälinen kaupan ja kestävän kehityksen alakomitea kokoontuu kerran vuodessa (jolleivät osapuolet toisin sovi) ja että kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja suuren yleisön kanssa järjestetään avoin istunto, jossa keskustellaan osaston täytäntöönpanosta. Osallistujat edustavat taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöasioihin liittyviä sidosryhmiä, ja osapuolet edistävät näiden ryhmien tasapuolista edustusta.

Lisäksi EU:n sisäisen neuvoa-antavan ryhmän ja Andien maiden kansallisten mekanismien edustajat ovat sopineet järjestävänsä vuosittain yhteiskokouksia, jotka pidetään avoimen istunnon yhteydessä. Ne tarjoavat asianmukaiset puitteet suunnitelmallisille ja syvällisille keskusteluille monista eri aiheista, jotka liittyvät kaupan ja kestävän kehityksen osaston täytäntöönpanoon. Ne mahdollistavat myös tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihdon ja osapuolille sekä muille kansalaisyhteiskunnan edustajille avoimessa istunnossa esiteltävien yhteisten suositusten valmistelun.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Title IX (Article 281) of the EU-Colombia and Peru Trade Agreement

Colombia Peru Ecuador EU DAG composition