Future low and middle value contracts

Komitee hindab ja kavandab iga-aastaseid vajadusi, mille katmiseks võidakse korraldada hankemenetlusi maksumusega üle 15 000 ja alla 140 000 euro (alla 5 382 000 euro ehitustööde puhul), et avaldada asjakohane teave komitee veebisaidil ja võimaldada ettevõtjatel hankemenetlustes osaleda.

Ettevõtjatele väga madala maksumusega (kuni 15 000 eurot) hankemenetlustes osalemisel tekkiva halduskoormuse vähendamiseks avaldatakse käesoleval leheküljel dokumentide mudelid.

Dokumendid madala maksumusega hankelepingute jaoks (EN/FR)

Madala maksumusega hankelepingute üldtingimused (allalaaditav 22 keeles)

Restorani- ja toitlustusteenuste ostutellimus madala maksumusega (alla 15 000 euro suuruste) hankemenetluste korral

Ostutellimus väga madala maksumusega (alla 15 000 euro suuruste) hankemenetluste korral

Finantsmääruse artiklid 136 ja 141: menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumid ja menetlusest kõrvalejätmise otsused; väljavalimismenetlusest väljaarvamine

Teated (EN/FR):