Future low and middle value contracts

EESRK vertina ir numato metinius poreikius, dėl kurių gali būti taikoma kvietimo teikti pasiūlymus procedūra, kurių vertė didesnė nei 15 000 EUR ir mažesnė nei 140 000 EUR (5 382 000 EUR darbams), siekdama paskelbti atitinkamą informaciją mūsų interneto svetainėje ir sudaryti sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams dalyvauti.

Be to, siekiant palengvinti ekonominės veiklos vykdytojams dalyvavimo administracinę naštą labai mažos vertės (≤ 15 000 EUR) rinkose, šiame puslapyje skelbiami dokumentų pavyzdžiai.

Su mažos vertės sutartimis susiję dokumentai (EN/FR) 

Mažos vertės sutarčių bendrosios sąlygos (galima atsisiųsti 22 kalbomis)

Restorano maitinimo paslaugų pirkimo užsakymas pagal mažos vertės procedūrą, kai suma mažesnė nei 15 000 EUR 

Pirkimas pagal labai mažos vertės procedūras, kai suma mažesnė nei 15 000 EUR

Finansinio reglamento 136 ir 141 straipsniai: draudimo dalyvauti procedūroje kriterijai ir sprendimai dėl draudimo dalyvauti procedūroje; pašalinimas iš skyrimo procedūros

Pranešimai (EN/FR):