Future low and middle value contracts

Komitee hindab ja kavandab iga-aastaseid vajadusi, mille katmiseks võidakse korraldada hankemenetlusi maksumusega üle 15 000 ja alla 140 000 euro (alla 5 382 000 euro ehitustööde puhul), et avaldada asjakohane teave komitee veebisaidil ja võimaldada ettevõtjatel hankemenetlustes osaleda.

Ettevõtjatele väga madala maksumusega (kuni 15 000 eurot) hankemenetlustes osalemisel tekkiva halduskoormuse vähendamiseks avaldatakse käesoleval leheküljel dokumentide mudelid.

Dokumendid madala maksumusega hankelepingute jaoks (EN/FR)

Madala maksumusega hankelepingute üldtingimused (allalaaditav 22 keeles)

Restorani- ja toitlustusteenuste ostutellimus madala maksumusega (alla 15 000 euro suuruste) hankemenetluste korral

Ostutellimus väga madala maksumusega (alla 15 000 euro suuruste) hankemenetluste korral

Finantsmääruse artiklid 136 ja 141: menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumid ja menetlusest kõrvalejätmise otsused; väljavalimismenetlusest väljaarvamine

Teated (EN/FR):

Pages

Displaying 71 - 80 of 220
13/09/2019
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
31000 €
Reference: 
CESE/CSS/11/2019

The issue of democracy and participation at work is fundamental for the European Social Model and for democracy as a whole. In practice, however, the leverage and influence of workers in the workplace vary greatly between EU Member States, and their influence is usually limited to the national level. As companies become more global, there is a growing imbalance between workers' influence and corporate governance, which is part of a larger imbalance in the EU's social and economic policies.

Pages