Future low and middle value contracts

EGSO svake godine procjenjuje i planira potrebe koje mogu biti predmetom javnog natječaja u vrijednosti između 15 000 EUR i 139 000 EUR (5 350 000 EUR za radove) te na svojim internetskim stranicama objavljuje relevantne informacije kako bi omogućio sudjelovanje gospodarskih subjekata.

Radi smanjenja administrativnog opterećenja gospodarskih subjekata koji sudjeluju na tržištima vrlo male vrijednosti (≤ 15 000 EUR), na ovoj stranici objavljeni su obrasci dokumenata.

Dokumenti za ugovore male vrijednosti (EN/FR)

Opći uvjeti za ugovore male vrijednosti (dostupni na 22 jezika)

Narudžbenica za restauracijsko-ugostiteljske ugovore male vrijednosti ispod 15 000 EUR

Narudžbenica za ugovore vrlo male vrijednosti ispod 15 000 EUR

Financijska uredba, članci 136. (Kriteriji za isključenje i odluke o isključenju) i 141. (Odbijanje sudionika u postupku dodjele)

Objave (EN/FR): 

Pages

Displaying 1 - 10 of 153
13/09/2019
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
31000 €
Reference: 
CESE/CSS/11/2019

The issue of democracy and participation at work is fundamental for the European Social Model and for democracy as a whole. In practice, however, the leverage and influence of workers in the workplace vary greatly between EU Member States, and their influence is usually limited to the national level. As companies become more global, there is a growing imbalance between workers' influence and corporate governance, which is part of a larger imbalance in the EU's social and economic policies.

Pages