Future low and middle value contracts

Komitee hindab ja kavandab iga-aastaseid vajadusi, mille katmiseks võidakse korraldada hankemenetlusi maksumusega üle 15 000 ja alla 140 000 euro (alla 5 382 000 euro ehitustööde puhul), et avaldada asjakohane teave komitee veebisaidil ja võimaldada ettevõtjatel hankemenetlustes osaleda.

Ettevõtjatele väga madala maksumusega (kuni 15 000 eurot) hankemenetlustes osalemisel tekkiva halduskoormuse vähendamiseks avaldatakse käesoleval leheküljel dokumentide mudelid.

Dokumendid madala maksumusega hankelepingute jaoks (EN/FR)

Madala maksumusega hankelepingute üldtingimused (allalaaditav 22 keeles)

Restorani- ja toitlustusteenuste ostutellimus madala maksumusega (alla 15 000 euro suuruste) hankemenetluste korral

Ostutellimus väga madala maksumusega (alla 15 000 euro suuruste) hankemenetluste korral

Finantsmääruse artiklid 136 ja 141: menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumid ja menetlusest kõrvalejätmise otsused; väljavalimismenetlusest väljaarvamine

Teated (EN/FR):

Pages

Displaying 111 - 120 of 220
30/10/2017 17/11/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
125000
Reference: 
DL/8/2017

The European Economic and Social Committee intends to launch a call for tenders concerning the services of maintenance and repairs of the printing equipment.

06/10/2017 20/10/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
100000
Reference: 
Press/1/2017
07/07/2017 05/09/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
40,000.00
Reference: 
CES/CSS/8/2017

The objective of the contract is to produce a study on the employment of asylum seekers and refugees in EU rural areas, with a possible emphasis on the social economy. The two issues of refugees and rural areas have become increasingly important at both European level and in the EU Member States. Consequently, the EESC would like the study to offer insights into the link between the two topics, feeding into new EESC opinions and work. 

Pages