Future low and middle value contracts

Każdego roku EKES przygotowuje szacunki i plany dotyczące potrzeb, które mogą być objęte zamówieniami o wartości powyżej 15 000 EUR a poniżej 140 000 EUR (5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych), aby opublikować stosowne informacje na swojej stronie internetowej i umożliwić podmiotom gospodarczym udział w procedurach.

Na tej stronie opublikowano ponadto wzory dokumentów, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne podmiotów gospodarczych związane z udziałem w procedurach dotyczących zamówień o bardzo niskiej wartości (do 15 000 EUR).

Dokumenty dotyczące zamówień o niskiej wartości (EN/FR)

Ogólne warunki dotyczące zamówień o niskiej wartości (do pobrania w 22 językach)

Formularz zamówienia – usługi restauracyjne i catering – zamówienia o niskiej wartości, poniżej 15 000 EUR

Formularz zamówienia – zamówienia o bardzo niskiej wartości, poniżej 15 000 EUR

Artykuły 136 i 141 rozporządzenia finansowego: kryteria wykluczenia oraz decyzje o wykluczeniu; odrzucenie z procedury wyboru

Komunikaty (EN/FR):

Pages

Displaying 71 - 80 of 215
13/09/2019
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
31000 €
Reference: 
CESE/CSS/11/2019

The issue of democracy and participation at work is fundamental for the European Social Model and for democracy as a whole. In practice, however, the leverage and influence of workers in the workplace vary greatly between EU Member States, and their influence is usually limited to the national level. As companies become more global, there is a growing imbalance between workers' influence and corporate governance, which is part of a larger imbalance in the EU's social and economic policies.

Pages