Future low and middle value contracts

EØSU vurderer og planlægger på årsbasis behovet for udbudsprocedurer til en værdi af 15.000‑139.000 EUR (5.350.000 EUR ved bygge-og anlægsarbejde) med henblik på at offentliggøre de relevante oplysninger på hjemmesiden og dermed give de økonomiske aktører mulighed for at deltage.

Derudover offentliggøres en række dokumentmodeller her på siden for at lette den administrative byrde for økonomiske aktører, der deltager i udbud med meget lav værdi (≤ 15.000 EUR).

Dokumenter til brug ved kontrakter med lav værdi (EN/FR)

Generelle betingelser for kontrakter med lav værdi (kan downloades på 22 sprog)

Procedurer for indkøbsordrer på under 15.000 EUR – restaurant-catering

Procedurer for indkøbsordrer på under 15.000 EUR

Finansforordningens artikel 136 – Udelukkelseskriterier og afgørelser om udelukkelse og artikel 141 – Afvisning fra en tildelingsprocedure

Meddelelser (EN/FR): 

Pages

Displaying 71 - 80 of 156
29/03/2017 18/04/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
35,000.00
Reference: 
CES/CSS/2/2017

According to EESC opinion SOC/533 , "The changing nature of work and employment relationships is developing rapidly. The challenge for the EU is to encourage innovation, technological development and creativity to drive and deliver positive outcomes for a sustainable and competitive social market economy. The impact of these developments on the labour market and standards, economy, tax and social security systems and the living wage need to be assessed.

30/03/2017 13/04/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Supplies
Estimated value: 
45,000.00
Reference: 
CES/DLT/2/2017

Pages