Kodanikuühiskonna organisatsioonid nõuavad ELi kodanikuühiskonna strateegiat

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

5. novembril 2021 toimunud konverentsil „Kodanikuühiskonna organisatsioonid: Euroopa tuleviku olulised osalejad“, mille korraldasid koos komitee Euroopa mitmekesisuse rühm ja Civil Society Europe ning mida toetasid komitee kontaktrühm ja vabatahtliku tegevuse huvigrupp, kordasid kodanikuühiskonna organisatsioonid ja nende katusorganisatsioonid oma üleskutset koostada ELi kodanikuühiskonna strateegia ja Euroopa ühenduste põhikiri. Kodanike usalduse taastamisel poliitika vastu ja Euroopa demokraatia tugevdamisel peeti põhiaspektideks Euroopa tuleviku konverentsi asjakohaseid järelmeetmeid ning korrapärast struktureeritud dialoogi kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

Osalenud organisatsioonid ja üksikisikud väljendasid pühendumust oma koostöö tugevdamisele, et vältida kodanikuühiskonna tegutsemisruumi edasist kahanemist ja nihkumist ning seista kodanikuühiskonnaga peetava tõhusa dialoogi eest. Kodanikuühiskonna organisatsioonide kasvavate poliitiliste ja majanduslike probleemide kontekstis on hädavajalik rahastada – eriti väikeste organisatsioonide puhul – tõhusat õiguskaitset, suutlikkuse suurendamist ja olemasolevate ELi menetluste kasutamist kaebuste esitamiseks. Osalejad palusid Euroopa institutsioonidelt toetust.  

Konverentsil osalesid kõrgetasemelised sõnavõtjad ja kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, samuti tutvustati Euroopa mitmekesisuse rühma tellitud uuringu „COVID-19 pandeemia mõju põhiõigustele ja kodanikuühiskonna tegutsemisruumile“ esimesi tulemusi. Uuring avaldatakse 2022. aasta esimesed kvartalis.

Konverentsi järeldused ja soovitused on saadaval ka Euroopa tuleviku konverentsi veebilehel. Need moodustavad osa rühma panusest Euroopa tuleviku konverentsi.

Konverentsi pressiteade on täies mahus saadaval siin. (jk)