Организациите на гражданското общество призовават за стратегия на ЕС за гражданското общество

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На конференция на тема „Организациите на гражданското общество: ключови участници за бъдещето на Европа“, която се проведе на 5 ноември 2021 г., организирана от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК (в партньорство с мрежатаCivil Society Europe и с подкрепата на групата за връзка на ЕИСК и категория „Асоциативен живот“), организациите на гражданското общество (ОГО) и техните представителни организации отново отправиха призива си за създаване на стратегия на ЕС за гражданското общество и за европейски статут на асоциациите. Подходящите последващи действия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа и редовният, структуриран диалог с организациите на гражданското общество бяха счетени за ключови аспекти за възстановяването на доверието на гражданите в политиката и за укрепването на европейската демокрация.

Участващите организации и отделни лица показаха решимост за укрепването на тяхното сътрудничество, за да се предотврати по-нататъшното свиване и изместване на гражданското пространство и да се насърчи ефективен граждански диалог. На фона на нарастващите политически и икономически предизвикателства от решаващо значение за ОГО ще бъдат финансирането (особено за малките организации), ефективната правна защита, изграждането на капацитет и използването на съществуващите процедури на ЕС за подаване на жалби. Участниците призоваха европейските институции за подкрепа.  

В конференцията взеха участие високопоставени оратори и представители на ОГО. Бяха представени и първите резултати от проучването на ЕИСК относно „Последиците от пандемията от COVID-19 за основните права и гражданското пространство“, проведено по искане на група „Многообразие Европа“. Проучването ще бъде публикувано през първото тримесечие на 2022 г.

Заключенията и препоръките от конференцията са достъпни на уебсайта на група „Многообразие Европа“. Те ще бъдат включени в приноса на групата към Конференцията за бъдещето на Европа.

Прочетете цялото съобщение за медиите относно конференцията. (jk)