Maatschappelijke organisaties vragen om een EU-strategie voor het maatschappelijk middenveld

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Op 5 november 2021, tijdens de conferentie “De maatschappelijke organisaties: hoofdrolspelers in de toekomst van Europa” die de groep Diversiteit Europa van het EESC (samen met Civil Society Europe en met steun van de Verbindingsgroep en de categorie Verenigingsleven van het EESC) georganiseerd had, drongen maatschappelijke organisaties en hun overkoepelende organisaties eens te meer aan op een EU-strategie voor het maatschappelijk middenveld en op een Europees statuut voor verenigingen. Een adequate follow-up van de conferentie over de toekomst van Europa en een regelmatige, gestructureerde dialoog met maatschappelijke organisaties werden als onmisbaar gezien om het vertrouwen van de burgers in de politiek te herstellen en de Europese democratie te versterken.

De deelnemende organisaties en personen waren vastberaden om hechter te gaan samenwerken en zo een verdere inkrimping en verschuiving van de civiele ruimte te voorkomen en een effectieve civiele dialoog op gang te brengen. Gezien de toenemende politieke en economische uitdagingen voor maatschappelijke organisaties zullen financiering – vooral voor kleine organisaties – doeltreffende rechtsbescherming, capaciteitsopbouw en het gebruik van bestaande EU-klachtenprocedures van cruciaal belang zijn. De deelnemers verzochten de Europese instellingen om steun.  

Aan de conferentie werd deelgenomen door prominente sprekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Ook werden de eerste bevindingen van een op verzoek van de groep Diversiteit Europa verrichte EESC-studie over de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de grondrechten en de civiele ruimte gepresenteerd. De studie wordt in het eerste kwartaal van 2022 gepubliceerd.

De conclusies en aanbevelingen van deze conferentie staan op de website van de groep Diversiteit Europa en zullen deel uitmaken van haar bijdrage aan de conferentie over de toekomst van Europa.

Het perscommuniqué over de conferentie vindt u hier. (jk)