Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot kehottavat laatimaan EU:n kansalaisyhteiskuntastrategian

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä järjesti 5. marraskuuta 2021 (yhteistyössä Civil Society Europe ‑järjestön kanssa sekä kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisten organisaatioiden ja verkostojen yhteysryhmän ja eturyhmän ”yhdistystoiminta” tuella) konferenssin aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot – Euroopan tulevaisuuden avaintoimijat”, jossa kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja niiden kattojärjestöt toistivat kehotuksensa EU:n kansalaisyhteiskuntastrategian sekä yhdistysten eurooppalaisten sääntöjen laatimiseksi. Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin asianmukaisia jatkotoimia ja säännöllistä ja jäsenneltyä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa pidettiin keskeisinä tekijöinä pyrittäessä palauttamaan kansalaisten luottamus politiikkaan ja vahvistamaan eurooppalaista demokratiaa.

Osallistuneet järjestöt ja henkilöt päättivät vahvistaa yhteistyötään estääkseen kansalaistoiminnan jatkuvan supistamisen ja vääristymisen ja puolustaakseen tehokasta kansalaisvuoropuhelua. Kun otetaan huomioon kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden lisääntyvät poliittiset ja taloudelliset haasteet, on ratkaisevan tärkeää rahoittaa tehokasta oikeussuojaa, valmiuksien kehittämistä ja EU:n nykyisten valitusmenettelyjen käyttöä, erityisesti pienten organisaatioiden kohdalla. Osallistujat pyysivät EU:n toimielimiltä tukea tähän.  

Konferenssiin osallistui korkean tason puhujia ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajia ja siinä esiteltiin moninainen Eurooppa -ryhmän tilaaman, covid-19-pandemian vaikutuksia perusoikeuksiin ja kansalaistoimintaan koskevan ETSK:n tutkimuksen alustavat tulokset. Tutkimus julkaistaan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Konferenssin päätelmät ja suositukset ovat luettavissa moninainen Eurooppa -ryhmän verkkosivuilla. Ne tulevat olemaan osa ryhmän panosta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin.

Koko lehdistötiedote konferenssista löytyy tästä. (jk)