Organizacje społeczeństwa obywatelskiego apelują o strategię UE na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Na konferencji zatytułowanej: „Organizacje społeczeństwa obywatelskiego: kluczowe podmioty dla przyszłości Europy” w dniu 5 listopada 2021 r., zorganizowanej przez Grupę „Różnorodność Europy” w EKES-ie (we współpracy z organizacją „Społeczeństwo Obywatelskie Europy” i przy wsparciu Grupy Łącznikowej EKES-u oraz Kategorii „Stowarzyszenia”), organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ich organizacje patronackie ponowiły swoje wezwanie do opracowania strategii UE na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i europejskiego statutu stowarzyszeń. Za kluczowe aspekty odbudowy zaufania obywateli do polityki i wzmocnienia demokracji europejskiej uznano odpowiednie działania następcze po Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz regularny, zorganizowany dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestniczące w konferencji organizacje i osoby z determinacją nawiązywały do wzmacniania swojej współpracy, by zapobiegać dalszemu kurczeniu się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego i zachodzącym w jego ramach zmianom oraz walczyć o skuteczny dialog obywatelski. W kontekście rosnących wyzwań politycznych i gospodarczych dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, kluczowe znaczenie – zwłaszcza w przypadku małych organizacji – będzie miało finansowanie skutecznej ochrony prawnej, budowania zdolności i korzystania z istniejących unijnych procedur składania skarg. Uczestnicy zwrócili się do instytucji europejskich o wsparcie.  

W konferencji udział wzięli prelegenci wysokiego szczebla i przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawiono także pierwsze wyniki badania EKES-u na temat wpływu pandemii COVID-19 na prawa podstawowe i przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego, zlecone przez Grupę „Różnorodność Europy”. Badanie zostanie opublikowane w pierwszym kwartale 2022 r.

Wnioski i zalecenia z konferencji są dostępne na stronie internetowej Grupy „Różnorodność Europy”. Będą one stanowić część wkładu Grupy w Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Komunikat prasowy dotyczący konferencji jest dostępny tutaj. (jk)