RIIK

VÕITJA

AUSTRIA

#EUROPAgegenCovid19 – mittetulundusühingu Kommunikationswerkstat 27 algatus, mis võitleb väärinfo, valeuudiste ja pandeemiat käsitleva väärinfo vastu ning motiveerib kodanikke seisma emotsionaalse ja kognitiivse manipuleerimise vastu

BELGIA

Okra, trefpunt 55+ – ühendus, mis reageeris pandeemiale loomingulise algatusega „The resilience of OKRA“, mille eesmärk on hoida eakamad inimesed aktiivsena ja sotsiaalselt ühendatuna

BULGAARIA

Karin dom – sihtasutus, mis pakkus veebikoolitust erivajadustega laste perekondade toetamiseks

HORVAATIA

Hrvatska mreža za beskućnike – Horvaatia võrgustik, mis toetas kodutuid, kui riigis kehtestati liikumispiirangud ja maavärin põhjustas veelgi suuremaid kannatusi

KÜPROS

Vabatahtlikud, kes toetasid haavatavaid rühmi COVID-19 pandeemia ajal algatuste eest, mis hõlmasid toidu ja ravimite viimist inimestele, kes pidid oma vanuse või terviseprobleemide tõttu olema isolatsioonis. Algatusi koordineeris Erika Theofanidi

TŠEHHI

Nevypusť Duši – meditsiini, psühholoogia ja sotsiaaltöö eriala üliõpilaste ja lõpetanute loodud organisatsioon, mille veebiseminarid aitasid keskkooliõpilastel tulla toime vaimse tervise probleemidega ja suurendada pandeemia ajal psühholoogilist vastupanuvõimet

PRANTSUSMAA

Bouge ton Coq – platvorm, mille eesmärk oli hoida Prantsusmaa maapiirkondi elus algatusega „C’est ma tournée!“ (Minu kord!). Algatusega toetati maapiirkondade kauplusi ja ettevõtteid, kellel oli pandeemia ajal raskusi kulude kandmisega

SAKSAMAA

Krisenchat – ööpäevaringne nõustamisteenus, mis pakkus noortele ja lastele tasuta praktilist tuge ja lohutust Whatsappi või SMSi kaudu

KREEKA

Steps – mittetulundusühendus, mis kujundas oma projekti One-Stop ümber projektiks „Many Stops“, pakkudes sooja toitu, pudelivett ja isikliku hügieeni tooteid tänaval elavatele ja ebakindla elukohaga inimestele

UNGARI

Magyar Helsinki Bizottság – Ungari-Helsingi komitee, mis andis tasuta õigusabi kriisiga seotud inimõiguste küsimustes

IIRIMAA

Alison – tasuta veebikursuste ja -õppe platvorm projekti eest „Coronavirus: What You Need to Know“ (Koroonaviirus: mida on vaja teada). Tegu on COVID-19 fakte tutvustava kursusega, mis on tõlgitud enam kui 70 keelde ja jõudnud üle 350 000 inimeseni kogu maailmas

 ITAALIA

Casetta Rossa – mittetulundusühing, mis ühendab haavatavatele inimestele toidu tarnimise ning raadiojaama, mis edastab moraali tõstmiseks teavet ja isiklikke lugusid

LEEDU

Karolina Barišauskienė – kommunikatsiooniekspert projekti „Priešakinėse linijose“ (Eesliinil) eest – koroonaviiruse vastase võitluse eesliinil tegutsevate meditsiinitöötajate lugude ja mõtete digikampaania

MALTA

Malta Chamber of SMEs (Malta VKEde koda) – projekti „With You All the Way“ eest, mis pakkus veebinõustamist ja vastastikust tuge, et aidata tuhandetel VKEdel pandeemiaga kohaneda

POOLA

Krystyna Paszko – keskkooliõpilane, kes lõi veebipoe Chamomiles and Pansies, mis pakkus liikumispiirangute ajal koduvägivalla ohvritele toetust

PORTUGAL

Vizinhos à JanelaÍñigo Hurtado loodud naabruskonna algatus, mis pakkus igapäevast leevendust rõdukontsertide ja puudust kannatavatele inimestele toidu tarnimise kaudu

RUMEENIA

Asociatia Prematurilor – enneaegsete imikute Rumeenia ühendus projekti „Meditsiinitöötajate ja vastsündinute toetamine sünnitusosakonnas – kaitsevahendid ja -seadmed COVID-19 vastu“ eest

SLOVEENIA

Društvo psihologov Slovenije – Sloveenia psühholoogide ühendus projekti „Psühhosotsiaalne toetus üldsusele ja professionaalsele toetus psühholoogidele ja muudele tervishoiutöötajatele COVID-19 puhangu ajal Sloveenias“ eest

SLOVAKKIA

Človek v ohrození – mittetulundusühendus oma algatuse „Sinu tervis on ka meie tervis“ eest, mis toetas rängalt kannatada saanud roma kogukondi ja aitas neil pandeemiaga toime tulla

HISPAANIA

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) – maapiirkondade perede ja naiste ühendus projekti „AFAMMER Great Rural Solidarity Network“ eest, mis tõi kokku sadu Hispaania maapiirkondade naisi, kes pühendasid oma aega ja õmblemisoskusi, et vähendada kaitsemaskide puudust ja eakate suurenevat isoleeritust pandeemia ajal

ROOTSI

Blivande – mittetulundusühing ning kogukonna- ja kunstikeskus oma projekti „Crisis Response“ (Kriisile reageerimine) eest. Tegu on kõigile avatud algatusega, mille eesmärk on luua suures mahus tervishoiuseadmeid

ÜHENDKUNINGRIIK

Cherwell Collective oma projekti „Live, Learn, Eat, Grow“ eest, mille raames anti abivajajatele toitu ja muud eluks vajalikku ning koolitati inimesi oma toitu kasvatama

PIIRIÜLENE/EUROOPA

Emergency – Itaalias asuv vabaühendus abi eest, mida ta pakkus Euroopas ja kogu maailmas pandeemia ohjeldamiseks, eelkõige oma ohutus- ja kaitsemeetmete jäljendatava mudeli kaudu, mida sai kohaldada haiglate kujundamiseks ja juhtimiseks pandeemia ajal

Iga võitjaga tema emakeeles tehtud intervjuud võite lugeda uudiskirja vastavas keeleversioonis.