Without solidarity where would you be now? Kodanikuühiskond COVIDi vastu

Komitee liige Giuseppe Guerini meenutab, et kui aasta tagasi ägas Itaalia Bergamo linna tervishoid COVID-19 koorma all, tuli vabaühendus Emergency appi haldama välihaiglat, mis püstitati patsientide tohutu tulvaga toimetulekuks. Meditsiinijuhi Oliviero Valoti sõnul osutus see abi päästerõngaks.

Tänu kriisi ajal etendatud elupäästvale rollile omistati vabaühendusele Emergency komitee kodanikusolidaarsuse auhind. Komitee asepresident Cillian Lohan selgitab selle ühekordse auhinna väljaandmise tagamaid ning Emergency esimees Rossella Miccio jagab meiega Euroopalt saadud tunnustuse tähendust oma ühenduse jaoks.

Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Me ei ole kunagi liiga väikesed ega liiga suured, et aidata

Lugupeetud lugejad

Minus kajavad ikka veel tänavuse kodanikusolidaarsuse auhinna võitjate emotsioonid.

Ma olin üks neist, kes juhtis 15. veebruaril toimunud auhinnatseremooniat 7500 inimesest koosneva elava publiku ees. Uudis komitee tunnustusest nendele suurepärastele algatustele levis peagi üle kogu Euroopa.

Lühidalt

Vaadake 2020. aasta kodanikusolidaarsuse auhinna tseremooniat

Vaadake kodanikusolidaarsuse auhinna tseremoonia videot ja tutvuge 23 hämmastava projektiga, mis aitasid meil kriisist üle saada.

2020. aasta kodanikusolidaarsuse auhinna kajastamine meedias

Allpool on esitatud valik 2020. aasta kodanikusolidaarsuse auhinna teemalistest artiklitest.

Uued väljaanded

Kõik võitjad ühes kohas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on avaldanud brošüüri, milles tutvustatakse kõiki kodanikuühiskonna auhinna võitnud projekte koos rikkaliku taustteabega auhinna enda kohta.

Brošüüri saab alla laadida järgmiselt aadressilt: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-21-103-en-n.pdf

 

EMSK uudised

KOMITEE 2020. AASTA KODANIKUSOLIDAARSUSE AUHINNA VÕITJATE TÄIELIK NIMEKIRI

RIIK

VÕITJA

AUSTRIA

#EUROPAgegenCovid19 – mittetulundusühingu Kommunikationswerkstat 27 algatus, mis võitleb väärinfo, valeuudiste ja pandeemiat käsitleva väärinfo vastu ning motiveerib kodanikke seisma emotsionaalse ja kognitiivse manipuleerimise vastu

BELGIA

Okra, trefpunt 55+ – ühendus, mis reageeris pandeemiale loomingulise algatusega „The resilience of OKRA“, mille eesmärk on hoida eakamad inimesed aktiivsena ja sotsiaalselt ühendatuna

KAS TEADSITE?

Meie kodanikusolidaarsuse auhind oli mitmes mõttes eriline. Tutvuge üllatavate faktidega meie võitjate ja auhinna enda kohta!