FULLSTÄNDIG FÖRTECKNING ÖVER VINNARNA AV EESK:s PRIS FÖR MEDBORGERLIG SOLIDARITET 2020

LAND

VINNARE

ÖSTERRIKE

#EUROPAgegenCovid19, ett initiativ som presenterades av det icke vinstdrivande företaget Kommunikationswerkstatt Talk 27, som bekämpar desinformation, falska nyheter och felaktig information om pandemin och motiverar medborgarna att stå emot känslomässig och kognitiv manipulation.

BELGIEN

OKRA, trefpunt 55+, en förening som besvarade pandemin med OKRA:s motståndskraft, ett kreativt initiativ som syftade till att hålla äldre personer sysselsatta och se till att de upprätthöll sina sociala kontakter.

BULGARIEN

Karin dom, en stiftelse som erbjöd utbildningsverksamhet online för att stödja familjer till barn med särskilda behov.

KROATIEN

Hrvatska mreža za beskućnike, ett kroatiskt nätverk som stödde hemlösa när landet stängdes ned och samtidigt drabbades av en jordbävning.

CYPERN

Volontärer som stödde utsatta grupper under covid-19-pandemin, för deras initiativ som bland annat innebar leverans av livsmedel och läkemedel till människor som isolerade sig på grund av ålder eller hälsoproblem. Initiativen samordnades av Erika Theofanidi.

TJECKIEN

Nevypusť Duši – en organisation som skapats av studenter och utexaminerade inom medicin, psykologi och socialarbete och vars webbseminarier hjälpte gymnasieelever att hantera psykisk ohälsa och bygga upp psykisk motståndskraft under pandemin.

FRANKRIKE

Bouge ton Coq, en plattform som strävar efter att hålla den franska landsbygden levande, för dess initiativ C’est ma tournée! (Jag tar rundan!), som stödde butiker och företag på landsbygden som hade svårt att täcka sina kostnader under pandemin.

TYSKLAND

Krisenchat, en rådgivningstjänst som dygnet runt erbjöd praktiskt stöd och tröst kostnadsfritt via WhatsApp eller sms till barn och unga.

GREKLAND

Steps, en ideell organisation som förvandlade sitt befintliga ”one stop-projekt” till Many Stops och tillhandahöll varma måltider, flaskvatten och hygienprodukter till människor som lever på gatan eller i undermåliga bostäder.

UNGERN

Magyar Helsinki Bizottság, eller Ungerns Helsingforskommitté, som tillhandahöll kostnadsfri rättshjälp i människorättsrelaterade fall med koppling till krisen.

IRLAND

Alison – kostnadsfria onlinekurser och en onlineutbildningsplattform, för projektet Coronavirus: What You Need to Know, en gratiskurs om covid-19 som översatts till fler än 70 språk och nått ut till över 350 000 personer runt om i världen.

 ITALIEN

Casetta Rossa, en ideell förening som kombinerar livsmedelsleveranser till utsatta personer med en radiostation som sänder information och personliga berättelser för att hålla modet uppe bland medborgarna.

LITAUEN

Karolina Barišauskienė, en kommunikationsexpert, för hennes projekt Priešakinėse linijose (I främsta ledet), en digital kampanj med berättelser och insikter från hälso- och sjukvårdspersonal som står i främsta ledet i kampen mot coronaviruset.

ΜΑLTA

Maltesiska kammaren för små och medelstora företag för dess projekt With you all the way som gav råd och stöd online för att hjälpa tusentals små och medelstora företag att anpassa sig till pandemin.

POLEN

Krystyna Paszko, en gymnasieelev som skapade Kamomiller och penséer, en onlinebutik som erbjuder en livlina till offer för våld i hemmet under nedstängningen.

PORTUGAL

Vizinhos à Janela, ett grannskapsinitiativ som instiftats av Íñigo Hurtado och som gav lite uppmuntran genom dagliga balkongkonserter och matleveranser till behövande.

RUMÄNIEN

Asociatia Prematurilor, den rumänska föreningen för barn som fötts för tidigt, för dess projekt Stöd till sjukvårdspersonal och nyfödda på förlossningsavdelningar – skyddsutrustning och apparater mot covid-19 inom mödravården.

SLOVENIEN

Društvo psihologov Slovenije, en sammanslutning av slovenska psykologer, för dess projekt Psykosocialt stöd till allmänheten och professionellt stöd till psykologer och annan hälso- och sjukvårdspersonal under covid-19-utbrottet i Slovenien.

SLOVAKIEN

Človek v ohrození, en ideell icke-statlig organisation, för dess initiativ Deras hälsa är också vår hälsa, som stödde hårt drabbade romska befolkningsgrupper och hjälpte dem att ta sig igenom pandemin.

SPANIEN

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), en sammanslutning av familjer och kvinnor i landsbygdsområden för deras projekt AFAMMER:s stora nätverk för solidaritet på landsbygden, som förde samman hundratals kvinnor på den spanska landsbygden som bidrog med tid och sykunskaper för att åtgärda bristen på munskydd och den ökande isoleringen bland äldre under pandemin.

SVERIGE

Blivande – kulturcentrum och icke vinstdrivet företag – för projektet Crisis Response – ett open source-initiativ för storskalig tillverkning av skyddsutrustning för hälso- och sjukvården.

FÖRENADE KUNGARIKET

Cherwell Collective, CIC, för projektet Live, Learn, Eat, Grow, som tillhandahöll livsmedel och andra förnödenheter till behövande och lärde invånarna att odla sin egen mat.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE/EUROPEISK

Emergency, en icke-statlig organisation med bas i Italien, för dess stöd för att begränsa pandemin i Europa och resten av världen, i synnerhet genom dess reproducerbara modell för säkerhets- och skyddsåtgärder, en skalbar modell för att utforma och förvalta sjukhus under pandemin.

Intervjuer med varje vinnare finns i deras respektive språkversion av detta nyhetsbrev.