ÚPLNÝ ZOZNAM VÍŤAZOV CENY EHSV ZA OBČIANSKU SOLIDARITU ZA ROK 2020

KRAJINA

VÍŤAZ

RAKÚSKO

#EUROPAgegenCovid19 – iniciatíva prezentovaná neziskovou spoločnosťou Kommunikationswerkstatt 27 bojujúcou proti dezinformáciám, falošným správam a nepravdivým informáciám o pandémii a motivujúca občanov, aby sa postavili proti emocionálnej a kognitívnej manipulácii

BELGICKO

OKRA, trefpunt 55+ – združenie, ktoré reagovalo na pandémiu kreatívnou iniciatívou Odolnosť OKRA zameranou na to, ako pomôcť seniorom, aby zostali aktívni a zachovali si sociálne kontakty

BULHARSKO

Karin dom – nadácia, ktorá ponúkala online vzdelávacie aktivity na podporu rodín s deťmi s osobitnými potrebami

CHORVÁTSKO

Hrvatska mreža za beskućnike – chorvátska sieť, ktorá podporovala bezdomovcov v čase, keď krajina zaviedla lockdown a následne bola zasiahnutá zemetrasením

CYPRUS

Dobrovoľnícke iniciatívy na podporu zraniteľných skupín obyvateľstva počas pandémie COVID-19, ktorých aktivity zahŕňali napríklad distribúciu potravín a liekov ľuďom, ktorí boli izolovaní od okolitého sveta pre svoj vek alebo zdravotné problémy. Iniciatívy koordinovala Erika Theofanidi.

ČESKÁ REPUBLIKA

Nevypusť Duši – organizácia vytvorená študentmi a absolventmi v odbore medicína, psychológia a sociálna práca, ktorých webináre pomáhali študentom a študentkám stredných škôl vyrovnať sa počas pandémie s problémami duševného zdravia a vybudovať si psychickú odolnosť

FRANCÚZSKO

Bouge ton Coq – platforma usilujúca sa udržiavať francúzsky vidiek pri živote, za svoju iniciatívu C’est ma tournée! (Teraz som na rade ja!), na podporu vidieckych obchodov a podnikov, ktoré počas pandémie čelili finančným ťažkostiam

NEMECKO

Krisenchat – poradenská služba, ktorá 24 hodín 7 dní v týždni poskytovala mladým ľuďom a deťom bezplatnú praktickú podporu a povzbudenie cez Whatsapp alebo SMS

GRÉCKO

Steps – nezisková organizácia, ktorá premenila svoj existujúci projekt One-Stop project na projekt Many Stops, a distribuovala teplé jedlá, balenú vodu a výrobky osobnej hygieny ľuďom žijúcim na ulici a ľuďom v neistých podmienkach bývania

MAĎARSKO

Magyar Helsinki Bizottság – Maďarský helsinský výbor, ktorý poskytoval bezplatnú právnu pomoc v otázkach ľudských práv súvisiacich s krízou

ÍRSKO

Alison – bezplatné online kurzy a online vzdelávacia platforma, za projekt Coronavirus: What You Need to Know (Koronavírus: Čo potrebujete vedieť), bezplatný kurz o faktoch týkajúcich sa ochorenia COVID-19, ktorý bol preložený do viac ako 70 jazykov a ktorý oslovil viac ako 350 000 ľudí na celom svete

 TALIANSKO

Casetta Rossa – neziskové združenie, ktoré sa zameriava na donášku jedla zraniteľným osobám a prevádzkuje rozhlasovú stanicu vysielajúcu informácie a osobné príbehy na zlepšenie nálady poslucháčov

LITVA

Karolina Barišauskienė – odborníčka na komunikáciu, za svoj projekt Priešakinėse linijose (V prvej línii), digitálnu kampaň, ktorá približuje príbehy a skúsenosti zdravotníckych pracovníkov z prvej línie v boji proti koronavírusu

ΜΑLTA

Malta Chamber of SMEs – Maltská komora MSP, za svoj projekt With You All the Way (S tebou počas celej cesty), ktorý poskytoval online poradenstvo a partnerskú podporu na pomoc tisíckam MSP, aby sa adaptovali na pandémiu

POĽSKO

Krystyna Paszko – študentka strednej školy, ktorá založila internetový obchod Rumianki i bratki (Harmanček a sirôtky) na pomoc obetiam domáceho násilia počas lockdownu

PORTUGALSKO

Vizinhos à Janela – susedská iniciatíva, ktorú prezentoval Íñigo Hurtada a ktorá pomáhala každodennými balkónovými koncertmi a donáškou jedla ľuďom v núdzi

RUMUNSKO

Asociatia Prematurilor – rumunské združenie pre predčasne narodené deti, za svoj projekt na pomoc zdravotníckemu personálu a novorodencom v pôrodniciach poskytovaním ochranných prostriedkov a prístrojov na boj proti ochoreniu COVID-19 v pôrodníckych oddeleniach

SLOVINSKO

Društvo psihologov Slovenije – združenie slovinských psychológov, za projekt Psychosociálna podpora pre verejnosť a odborná pomoc psychológom a inému zdravotníckemu personálu počas pandémie COVID-19 v Slovinsku

SLOVENSKO

Človek v ohrození – nezisková mimovládna organizácia, za svoju iniciatívu Ich zdravie je aj naše zdravie, ktorá podporovala ťažko zasiahnuté rómske komunity a pomáhala im počas pandémie

ŠPANIELSKO

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) – združenie rodín a žien z vidieckych oblastí, za svoj projekt AFAMMER Veľká sieť solidarity, ktorý spojil stovky žien na vidieku v Španielsku, ktoré investovali svoj čas a krajčírske zručnosti, aby pomohli vyriešiť problém nedostatku ochranných rúšok a zmiernili rastúcu izoláciu starších ľudí počas pandémie.

ŠVÉDSKO

Blivande – komunitné a umelecké fórum a nezisková spoločnosť, za projekt Reakcia na krízu – iniciatíva s otvoreným zdrojom na výrobu ochranného zdravotníckeho vybavenia vo veľkom rozsahu

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Cherwell Collective, CIC, za projekt Live, Learn, Eat, Grow (Žiť, učiť sa, jesť a rásť), ktorý poskytoval jedlo a ďalšie základné potreby ľuďom v núdzi a učil miestnych obyvateľov, ako si vypestovať vlastné potraviny

CEZHRANIČNÁ/EURÓPSKA

Emergency – mimovládna organizácia so sídlom v Taliansku, za pomoc poskytovanú v Európe a na celom svete pri zvládaní pandémie, najmä prostredníctvom svojho reprodukovateľného modelu bezpečnostných a ochranných opatrení (Replicable Model of Safety and Protection Measures), škálovateľného modelu pre návrh a správu nemocníc počas pandémie

Rozhovory s víťazmi v ich vlastnom jazyku možno nájsť v príslušnej jazykovej verzii tohto informačného bulletinu