Vesinik võib olla COVID-19 järgse uue ühiskonnamudeli peamine liikumapanev jõud

Euroopa Liit peab COVID-19 kriisiga toimetulekuks looma uue ühiskonnamudeli, mis põhineb keskkonnahoidlikumal, õiglasemal ja vastupidavamal majandusel. Puhta energiana võib vesinik olla selle ülemineku peamine tõukejõud. See on komitee täiskogu jaanuari istungjärgul vastu võetud Pierre Jean Couloni koostatud arvamuse peamine idee.

Kõnealuses dokumendis toetub komitee Euroopa Komisjoni esitatud ELi vesinikustrateegiale kui järgmisele sammule soodsa keskkonna loomisel, et suurendada vesiniku pakkumist ja nõudlust ning saavutada CO2-neutraalne majandus.

„Saastevaba vesinik peab saama prioriteediks, sest see on ainus lahendus, mis on kooskõlas kliimaneutraalsuse eesmärkidega,“ sõnas Pierre Jean Coulon täiskogu arutelul. „Euroopa taastefondid peavad võimaldama ettevõtjatel, uuendajatel, töötajatel ja investoritel kinnitada oma üleilmset juhtpositsiooni kasvavatel puhta energia turgudel.“

Eelkõige toetab komitee Euroopa saastevaba vesiniku liidu loomist, mille ülesannete hulka kuulub tootmisinvesteeringute kavandamine ja saastevaba vesiniku nõudluse korraldamine ELis.

See liit koondab tööstusjuhte, kodanikuühiskonda, riikide ja piirkondade ministreid ning Euroopa Investeerimispanka. Kuna sellel on keskne roll Euroopa tööstuse ümberkujundamise kiirendamisel, on oluline, et komitee osaleks organiseeritud kodanikuühiskonna esindajana selle tegevuses. (mp)