Euroopan unionin on selätettävä covid-19-kriisi luomalla uusi yhteiskuntamalli, joka perustuu entistä vihreämpään, oikeudenmukaisempaan ja kestävämpään talouteen. Puhtaana energiamuotona vety voi olla keskeinen muutosvoima. Tämä on Pierre Jean Coulonin laatiman ja ETSK:n tammikuun täysistunnossa hyväksytyn lausunnon keskeinen ajatus.

ETSK kannattaa lausunnossaan Euroopan komission esittämää EU:n vetystrategiaa edistysaskeleena kohti sellaisen ympäristön luomista, joka mahdollistaa vedyn tarjonnan ja kysynnän lisäämisen ilmastoneutraalin talouden saavuttamiseksi.

”Puhdas vety on asetettava selkeästi etusijalle, sillä se on ainoa ilmastoneutraaliustavoitteiden kanssa yhteensopiva vaihtoehto”, Coulon totesi täysistuntokeskustelussa. ”EU:n elpymisrahastojen on mahdollistettava se, että yritykset, innovoijat, työntekijät ja sijoittajat voivat vahvistaa globaalia johtoasemaansa puhtaan energian kasvavilla markkinoilla.”

ETSK kannattaa erityisesti eurooppalaisen puhtaan vedyn alan allianssin (European Clean Hydrogen Alliance) perustamista. Allianssin tehtävänä on suunnitella tuotantoinvestointeja ja edistää puhtaan vedyn kysyntää EU:ssa.

Tässä elimessä ovat mukana johtavat teollisuusyritykset, kansalaisyhteiskunta, valtiolliset ja alueelliset viranomaiset ja Euroopan investointipankki. Koska ETSK:lla on keskeinen rooli Euroopan teollisuuden muutosten vauhdittamisessa, on olennaisen tärkeää, että se osallistuu allianssin toimintaan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajana. (mp)