Wodór może być kluczowym bodźcem do stworzenia nowego modelu społeczeństwa po pandemii COVID-19.

Unia Europejska musi przezwyciężyć kryzys związany z COVID-19, tworząc nowy model społeczeństwa oparty na bardziej ekologicznych, sprawiedliwych i odpornych gospodarkach. Wodór – który jest czystym źródłem energii – może być głównym motorem transformacji. Tak brzmi najważniejsze przesłanie opinii Pierre’a Jeana Coulona, przyjętej na styczniowej sesji plenarnej EKES-u.

W dokumencie EKES popiera unijną strategię w zakresie wodoru zaproponowaną przez Komisję Europejską jako sposób stworzenia takich warunków, które sprzyjałyby zwiększeniu podaży wodoru i popytu na niego oraz urzeczywistnieniu gospodarki bezemisyjnej.

„Czysty wodór musi stać się wyraźnym priorytetem, gdyż jest to jedyna możliwość zgodna z zasadą neutralności klimatycznej” – stwierdził podczas debaty plenarnej Pierre Jean Coulon. „Europejski Fundusz Odbudowy musi umożliwiać przedsiębiorstwom, innowatorom, pracownikom i inwestorom wzmocnienie ich pozycji jako światowych liderów w rozwoju rynków czystej energii”.

EKES popiera zwłaszcza stworzenie europejskiego sojuszu na rzecz czystego wodoru, którego zadaniem będzie planowanie inwestycji w produkcję oraz zapewnienie popytu na czysty wodór w UE.

W sojuszu wezmą udział liderzy przemysłu, społeczeństwo obywatelskie, ministrowie krajowi i regionalni oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Ze względu na to, że odegra on kluczową rolę w przyspieszeniu transformacji przemysłu europejskiego, konieczne jest włączenie EKES-u jako przedstawiciela zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. (mp)