Waterstof als aanjager van een nieuw maatschappelijk model na COVID-19

De Europese Unie moet de COVID-19-crisis overwinnen door de ontwikkeling van een nieuw maatschappijmodel op basis van groenere, billijkere en veerkrachtigere economieën. Waterstof kan als schone energie een belangrijke aanjager van die transformatie zijn. Dit is de hoofdgedachte in een advies van Pierre Jean Coulon dat het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) tijdens zijn zitting in januari heeft goedgekeurd.

In dit advies schaart het EESC zich achter de EU-waterstofstrategie die de Commissie naar voren heeft geschoven als stap op weg naar naar een gunstig klimaat om de vraag naar en het aanbod van waterstof te vergroten en een koolstofneutrale economie tot stand te brengen.

“Groene waterstof moet een duidelijke prioriteit worden, want dit is de enige optie die verenigbaar is met klimaatneutraliteit” zei Pierre Jean Coulon tijdens de zitting. “De Europese herstelfondsen moeten bedrijven, innovatoren, werknemers en investeerders in staat stellen hun wereldwijde leiderschap op de snel groeiende markten voor schone energie te doen gelden.”

Het EESC steunt met name de oprichting van een Europese alliantie voor schone waterstof die zou worden belast met de planning van productie-investeringen en het organiseren van de vraag naar schone waterstof in de EU.

In de alliantie worden bedrijfsleiders, het maatschappelijk middenveld, nationale en regionale ministers en de Europese Investeringsbank samengebracht. Aangezien het EESC een sleutelrol zal spelen bij het bespoedigen van de transformatie van de Europese industrie, is het van essentieel belang dat het als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld inspraak krijgt. (mp)