Lai pārvarētu Covid-19 krīzi, Eiropas Savienībai ir jāveido jauns sabiedrības modelis, kura pamatā būtu zaļāka, taisnīgāka un izturētspējīgāka ekonomika. Tā kā ūdeņradis ir tīrs energoresurss, tas var kalpot par transformācijas dzinējspēku. Šī ir galvenā doma Pierre Jean Coulon sagatavotajā atzinumā, kas tika pieņemts EESK janvāra plenārsesijā.

Šajā dokumentā EESK pauž atbalstu ES Ūdeņraža stratēģijai, kuru izstrādājusi Eiropas Komisija ar mērķi virzīties uz tādu apstākļu radīšanu, kas būtu labvēlīgi ūdeņraža piegādes un pieprasījuma palielināšanai un oglekļneitrālas ekonomikas izveidei.

„Tīram ūdeņradim ir jākļūst par vienu no prioritātēm, jo tikai šis variants ir saderīgs ar klimatneitralitātes mērķi,“ plenārsesijas debatēs norādīja Coulon. „Eiropas Atveseļošanas fondam ir jādara viss iespējamais uzņēmumu, inovatoru, strādājošo un ieguldītāju labā, lai apliecinātu, ka viņi pilda pasaules līderu lomu tīras enerģijas tirgus paplašināšanā.“

Jo īpaši EESK atbalsta Eiropas Tīrā ūdeņraža alianses izveidi, kuras uzdevums būs plānot ražošanas ieguldījumus un organizēt pieprasījumu pēc tīra ūdeņraža Eiropas Savienībā.

Šajā organizācijā darbosies rūpniecības vadošās personas, pilsoniskā sabiedrība, valstu un reģionālie ministri, kā arī Eiropas Investīciju banka. Tā kā tai būs noteicoša loma Eiropas rūpniecības transformācijas paātrināšanā, ir svarīgi, lai EESK būtu tajā iesaistīta kā organizētās pilsoniskās sabiedrības pārstāve. (mp)