Arvamusveerus „Otse asja kallale!“ kutsume komitee liikmeid üles kirjeldama peamisi ettepanekuid, mida komitee teeb mõne Euroopa Liitu mõjutava põhiprobleemi käsitlemisel.

Käesolevas väljaandes räägib komitee liige ja arvamuse raportöör Kinga Joó Euroopa hooldusstrateegiast ja selle eesmärkidest: tagada kogu Euroopa Liidus kvaliteetsed, taskukohased ja kättesaadavad hooldusteenused ning parandada nii hooldatavate kui ka nende kutseliste ja mitteametlike hooldajate olukorda.