Στη στήλη μας «Χωρίς υπεκφυγές» ζητούμε από τα μέλη της ΕΟΚΕ να επισημάνουν τις βασικές προτάσεις της ΕΟΚΕ για την αντιμετώπιση ενός καίριου ζητήματος που επηρεάζει την ΕΕ.

Σε αυτό το τεύχος, η Kinga Joó, μέλος της ΕΟΚΕ και εισηγήτρια της σχετικής γνωμοδότησης, μας μίλησε σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα και τον επιδιωκόμενο σκοπό: την εξασφάλιση υπηρεσιών φροντίδας υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη βελτίωση της κατάστασης τόσο των αποδεκτών φροντίδας όσο και εκείνων που τους την παρέχουν, είτε επαγγελματικά είτε άτυπα.