Rubrikā “Runāsim bez aplinkiem!” mēs aicinām EESK locekļus pastāstīt par galvenajiem EESK priekšlikumiem, kā risināt kādu Eiropas Savienībai svarīgu jautājumu.

Šajā izdevumā EESK locekle un atzinuma ziņotāja Kinga Joó stāsta par Eiropas Aprūpes stratēģiju un tās mērķi: viscaur Eiropas Savienībā nodrošināt kvalitatīvus, finansiāli un fiziski pieejamus aprūpes pakalpojumus, kas ļautu uzlabot stāvokli gan aprūpes saņēmējiem, gan viņu aprūpētājiem neatkarīgi no tā, vai aprūpe notiek profesionāli vai neoficiāli.