Netisaate selles osas uurime Euroopas jätkuvat rändekriisi. Selle küsimuse tõi tagasi rambivalgusse hiljutine vastasseis Itaalia ja Prantsusmaa vahel, kui kumbki riik keeldus lubamast laeval Ocean Viking randuda oma sadamas, et toimetada maale Liibüa ranniku lähedal päästetud illegaalsed rändajad. Milline on Euroopa rändepoliitika praegune seis? Mis on saanud Euroopa solidaarsusest pärast seda, kui Süüria pagulaskriis pani selle 2015. aastal tõsiselt proovile? Kuidas oleme jõudnud olukorrani, kus haavatavad rändajad satuvad õigusliku vaakumi lõksu?

Netisaate selles osas uurime Euroopas jätkuvat rändekriisi. Selle küsimuse tõi tagasi rambivalgusse hiljutine vastasseis Itaalia ja Prantsusmaa vahel, kui kumbki riik keeldus lubamast laeval Ocean Viking randuda oma sadamas, et toimetada maale Liibüa ranniku lähedal päästetud illegaalsed rändajad. Milline on Euroopa rändepoliitika praegune seis? Mis on saanud Euroopa solidaarsusest pärast seda, kui Süüria pagulaskriis pani sel...Rohkem

Netisaate selles osas uurime Euroopas jätkuvat rändekriisi. Selle küsimuse tõi tagasi rambivalgusse hiljutine vastasseis Itaalia ja Prantsusmaa vahel, kui kumbki riik keeldus lubamast laeval Ocean Viking randuda oma sadamas, et toimetada maale Liibüa ranniku lähedal päästetud illegaalsed rändajad. Milline on Euroopa rändepoliitika praegune seis? Mis on saanud Euroopa solidaarsusest pärast seda, kui Süüria pagulaskriis pani selle 2015. aastal tõsiselt proovile? Kuidas oleme jõudnud olukorrani, kus haavatavad rändajad satuvad õigusliku vaakumi lõksu?
 
Uurime seda küsimust ja otsime vastuseid arutelus, milles osalevad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma liige ning rändele ja varjupaigale spetsialiseerunud jurist José Antonio Moreno Díaz, valitsusvälise organisatsiooni SOS Méditerranée (mis haldab ka laeva Ocean Viking) juhataja asetäitja ja EMSK 2016. aasta kodanikuühiskonna hinna võitja Louise Guillaumat ning rändeteemade spetsialist ja Šveitsi ringhäälinguorganisatsiooni Brüsseli korrespondent Tomas Miglierina.

 

Vähem