W rubryce „W punkt” zwracamy się do członkiń i członków EKES-u o przedstawienie głównych propozycji Komitetu w sprawie kluczowej dla UE.

W tym numerze Kinga Joó, członkini EKES-u i sprawozdawczyni opinii, omówiła europejską strategię w dziedzinie opieki i jej cele: zapewnienie wysokiej jakości, przystępnych cenowo i dostępnych usług opiekuńczych w całej Unii Europejskiej, a także poprawę sytuacji osób zarówno korzystających z opieki, jak i ją sprawujących zawodowo lub nieformalnie.