K věci

V naší rubrice „K věci“ žádáme členy EHSV, aby poukázali na klíčové návrhy, které EHSV předkládá k řešení nejdůležitějších otázek týkajících se EU.

V tomto vydání s námi členka EHSV a zpravodajka stanoviska Evropská strategie v oblasti péče Kinga Joó hovořila o této strategii a o jejích cílech. K těm patří zajištění vysoce kvalitních, cenově dostupných a přístupných pečovatelských služeb v celé Evropské unii a zlepšení situace příjemců péče i osob, které tuto péči poskytují – ať už profesionálně, nebo neformálně.