V našej rubrike s názvom „K veci“ sa členiek a členov EHSV pýtame na stanoviská k dôležitým témam, ktoré ovplyvňujú každodenný život v EÚ.

V tomto vydaní nám členka EHSV a spravodajkyňa stanoviska Kinga Joó, porozprávala o európskej stratégii v oblasti starostlivosti a objasnila jej ciele: zabezpečenie vysokokvalitných, cenovo dostupných a prístupných služieb starostlivosti v celej Európskej únii, zlepšenie situácie príjemcov starostlivosti, ako aj ľudí, ktorí sa o nich starajú, či už profesionálne alebo neformálne.