V rubriki „K bistvu“ prosimo člane EESO, da predstavijo glavne predloge Odbora za reševanje ključnih vprašanj, ki zadevajo EU.

Kinga Joó, članica EESO in poročevalka za mnenje o evropski strategiji oskrbe, nam je v tej številki predstavila strategijo in njene cilje: zagotavljanje visokokakovostnih, cenovno ugodnih in dostopnih storitev oskrbe po vsej Evropski uniji ter izboljšanje položaja oskrbovancev in oseb, ki skrbijo zanje, bodisi poklicno bodisi neformalno.