Asia ytimeen -palstallamme pyydämme ETSK:n jäseniä esittelemään keskeisiä ehdotuksia, joita ETSK tekee EU:hun vaikuttavista avainkysymyksistä.

Tässä numerossa ETSK:n jäsen ja eurooppalaista hoito- ja hoivastrategiaa käsittelevän lausunnon esittelijä Kinga Joó kertoo meille strategiasta ja sen tavoitteista eli pyrkimyksestä varmistaa laadukkaat, kohtuuhintaiset ja helposti saatavilla olevat hoito- ja hoivapalvelut kaikkialla Euroopan unionissa ja parantaa sekä hoitoa ja hoivaa saavien että sitä joko ammatin puolesta tai muutoin antavien tilannetta.