Rohepööre ei ole teaduslik retoorika, vaid ellujäämise küsimus

Konverentsil „Euroopa rohelise kokkuleppe geopoliitika“, mille korraldas komitee koos ÜRO kestliku arengu lahenduste võrgustikuga (SDSN), rõhutati rohelise kokkuleppe ulatuslikku geopoliitilist mõju nii Euroopale kui ka kogu maailmale. Komitee on valmis selles protsessis oma osa täitma, tagades kodanikuühiskonna selge vastutuse Euroopa rohelise kokkuleppe eest.

Peaaegu 30 aastat pärast ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni vastuvõtmist on kliimat kahjustavate heitmete kogus vastavalt 2021. aasta oktoobris avaldatud heitkoguste vähendamise lünga aruandele tohutult palju suurenenud.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng ütles: „Just sellepärast ongi rohepööre nii Euroopa kui ka kogu maailma ellujäämise küsimus. Organiseeritud kodanikuühiskonnal võib olla selles otsustav roll. Me ei tohiks unustada, et edukas rohepööre vajab esmajärjekorras meie kodanike toetust.“

Energiavolinik Kadri Simson lisas: „Meie suhted oma partneritega on muutumas. Kliimakriisi lahendamises peame me osalema kõik. Uus energiasüsteem toob kaasa uued suhted.“

Prantsusmaa ökoloogilise ülemineku minister Barbara Pompili märkis, et roheline kokkulepe ja rohepööre hakkavad oluliselt mõjutama rahvusvahelisi suhteid. Euroopa peab olema heitkoguste vähendamisel, elurikkuse kaitsmisel ja taastamisel ning saastamise vastu võitlemisel võimalikult ambitsioonikas. Solidaarsusel on oluline roll rohelise kokkuleppe elluviimise tagamisel ja tõeliselt õiglase ülemineku kindlustamisel. Põhitähelepanu tuleks pöörata energiasektori rohepöördele ning ELi geopoliitilised meetmed peaksid seetõttu aitama leevendada energiahindade volatiilsust, vähendades samal ajal puhta energia kasutamise edendamise ja laiendamisega seotud riske. Avatud strateegiline autonoomia vajab uusi väärtusahelaid, kus kõigi muutustega peavad kaasnema kvaliteetsed kohalikud töökohad ja tulu kohalikele kogukondadele. (at)