De groene transitie is geen wetenschappelijke retoriek maar een kwestie van overleven

Het EESC heeft samen met het Sustainable Development Solutions Network van de VN (SDSN) een conferentie over de geopolitieke aspecten van de Green Deal gehouden. Daar ging het vooral over de omvangrijke geopolitieke gevolgen van de Green Deal, zowel voor Europa als de rest van de wereld. Het EESC is er klaar voor om zijn rol bij de uitvoering van de Europese Green Deal te spelen, door te zorgen dat het maatschappelijk middenveld zich daar echt bij betrokken voelt.

Bijna 30 jaar na het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering is de uitstoot van voor het klimaat schadelijke stoffen enorm toegenomen, blijkt uit het in oktober 2021 verschenen rapport over de emissiekloof.

EESC-voorzitter Christa Schweng benadrukte: “Daarom is de groene transitie een kwestie van overleven voor zowel Europa als de rest van de wereld. Het maatschappelijk middenveld kan daarbij een cruciale rol spelen. We mogen niet vergeten dat voor een succesvolle groene transitie in de eerste plaats de steun van onze burgers nodig is.”

Europees commissaris voor Energie Kadri Simson voegde daaraan toe: “Onze contacten met onze partners zullen veranderen. Iedereen moet meedoen als we de klimaatcrisis willen oplossen. Een nieuw energiesysteem zal nieuwe relaties met zich meebrengen.”

Frans minister voor de ecologische transitie Barbara Pompili wees erop dat de Green Deal en de groene transitie drastische gevolgen voor de internationale betrekkingen zullen hebben. Europa moet zo ambitieus mogelijk emissies terugdringen, de biodiversiteit beschermen en herstellen en vervuiling bestrijden. Solidariteit is cruciaal voor het succes van de Green Deal en voor een echt rechtvaardige transitie. De nadruk moet vooral liggen op de groene transitie van de energiesector. Daarom moeten de geopolitieke acties van de EU bijdragen aan stabielere energieprijzen en de risico’s van de bevordering en uitbreiding van het gebruik van schone energie verkleinen. Open strategische autonomie vereist nieuwe waardeketens en alle ontwikkelingen moeten hoogwaardige lokale banen en opbrengsten voor lokale gemeenschappen opleveren. (at)