Účastníci konference na téma Geopolitický rozměr Zelené dohody, kterou uspořádal EHSV společně se Sítí OSN pro řešení udržitelného rozvoje (SDSN), zdůraznili dalekosáhlé geopolitické důsledky, jež má Zelená dohoda nejen pro Evropu, ale i pro celý svět. EHSV je připraven sehrát v tomto procesu svou úlohu a zajistit, aby se občanská společnost se Zelenou dohodu pro Evropu zcela jasně ztotožnila.

Téměř 30 let poté, co byla podepsána Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, se úroveň emisí poškozujících klima výrazně zvýšila. To jsou závěry, jež vyplývají ze zprávy o nedostatečném úsilí při snižování emisí, která byla zveřejněna v říjnu 2021.

Podle předsedkyně EHSV Christy Schweng „proto ekologická transformace představuje otázku samotného přežití jak Evropy, tak i celého světa. Klíčovou roli přitom může sehrát organizovaná občanská společnost. Nesmíme zapomínat na to, že úspěch ekologické transformace závisí především na podpoře našich občanů.“

Komisařka pro energetiku Kadri Simson v této souvislosti dodala: „Vztahy s našimi partnery se změní. Chceme-li překonat klimatickou krizi, musí se zapojit každý z nás. Nový energetický systém s sebou přinese i nové vztahy.“

Francouzská ministryně pro ekologickou transformaci Barbara Pompili konstatovala, že Zelená dohoda a ekologická transformace zcela zásadně ovlivní mezinárodní vztahy. Pokud jde o snižování emisí, ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a boj proti znečištění, musí být Evropa co nejambicióznější, Stěžejní úlohu při realizaci Zelené dohody pro Evropu a zajištění skutečně spravedlivé transformace hraje a bude hrát solidarita. Důraz je zapotřebí klást především na ekologickou transformaci v odvětví energetiky. Geopolitické intervence EU by proto měly pomoci omezit kolísání cen energie a zároveň snížit rizika spojená s podporou a rozšiřováním využívání čisté energie. Podmínkou otevřené strategické autonomie jsou nové hodnotové řetězce, v nichž musí být každý krok doprovázen vytvořením kvalitních pracovních míst v dané lokalitě a zajištěním návratnosti pro místní komunity. (at)