Konferencen om de geopolitiske aspekter af den grønne pagt, der blev afholdt af EØSU i samarbejde med Sustainable Development Solutions Network (SDSN), fremhævede de vidtrækkende geopolitiske konsekvenser af den grønne pagt for såvel Europa som resten af verden. EØSU er parat til at spille en aktiv rolle i denne proces og sikre civilsamfundets engagement i den europæiske grønne pagt.

Næsten 30 år efter FN's rammekonvention om klimaændringer er omfanget af klimaskadelige emissioner øget massivt, hvilket fremgår af den rapport om emissionskløften, der blev offentliggjort i oktober 2021.

Christa Schweng, formand for EØSU, påpegede følgende: "Den grønne omstilling er derfor et spørgsmål om overlevelse for såvel Europa som resten af verden. Det organiserede civilsamfund kan spille en vigtig rolle i den forbindelse. Vi må ikke glemme, at en vellykket grøn omstilling først og fremmest kræver opbakning fra borgernes side."

Kommissær med ansvar for energi, Kadri Simson, tilføjede: "Vores relationer med partnere vil ændre sig. Alle skal være med, hvis klimakrisen skal løses. Et nyt energisystem vil skabe nye partnerskaber."

Barbara Pompili, Frankrigs minister for grøn omstilling, bemærkede, at den grønne pagt og den grønne omstilling vil påvirke de internationale forbindelser på dramatisk vis. Europa skal være så ambitiøs som mulig i bestræbelserne på at reducere emissionerne, beskytte og genoprette biodiversiteten og bekæmpe forurening. Solidaritet spiller en central rolle i indsatsen for at gennemføre den grønne pagt og sikre en omstilling, der reelt er retfærdig. Hovedvægten bør lægges på den grønne omstilling af energisektoren, og EU's geopolitiske tiltag bør derfor bidrage til at mindske udsvingene i energipriserne og samtidig mindske risiciene i forbindelse med fremme og udvidelse af brugen af ren energi. Åben strategisk autonomi kræver nye værdikæder, hvor al udvikling skal ledsages af lokale arbejdspladser af høj kvalitet og merværdi for lokalsamfundene. (at)