Vihreän kehityksen ohjelman geopoliittisia näkökohtia käsitellyt konferenssi, jonka ETSK järjesti yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien Sustainable Development Solutions -verkoston (SDSN) kanssa, toi valokeilaan vihreän kehityksen ohjelman laajamittaiset geopoliittiset vaikutukset sekä Euroopan että koko maailman näkökulmasta. ETSK on valmis tekemään oman osuutensa tässä prosessissa ja varmistamaan kansalaisyhteiskunnan vahvan sitoutumisen Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan.

Nyt kun ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen solmimisesta on kulunut kohta 30 vuotta, ovat ilmastolle turmiolliset päästöt lisääntyneet massiivisesti. Tämä käy ilmi päästökuiluraportista, joka julkaistiin lokakuussa 2021.

ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng tähdensi: ”Juuri tämän vuoksi vihreässä siirtymässä on kyse selviytymisestä sekä Euroopan että koko maailman kannalta. Järjestäytyneellä kansalaisyhteiskunnalla voi olla siinä ratkaiseva rooli. Meidän ei pidä unohtaa, että vihreän siirtymän onnistuminen edellyttää ennen kaikkea kansalaisten tukea.”

Energia-asioista vastaava komission jäsen Kadri Simson lisäsi: ”Suhteemme kumppaneihimme tulevat muuttumaan. Kaikkien on tultava mukaan ratkaisemaan ilmastokriisiä. Uusi energiajärjestelmä luo uudenlaisia suhteita.”

Ekologisesta siirtymästä vastaava Ranskan hallituksen ministeri Barbara Pompili totesi, että vihreän kehityksen ohjelma ja vihreä siirtymä tulevat vaikuttamaan kansainvälisiin suhteisiin dramaattisesti. Euroopan on toimittava äärimmäisen kunnianhimoisesti päästöjen vähentämisessä, biologisen monimuotoisuuden suojelussa ja ennallistamisessa sekä saastuttamisen torjunnassa. Yhteisvastuu on keskeinen tekijä vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisessa ja sen varmistamisessa, että siirtymästä tulee aidosti oikeudenmukainen. Painopisteen on oltava energia-alan vihreässä siirtymässä, ja siksi EU:n geopoliittisissa toimissa on pyrittävä vähentämään osaltaan energian hintojen epävakautta ja samalla supistamaan riskejä, jotka liittyvät puhtaan energian käytön edistämiseen ja laajentamiseen. Avoin strateginen riippumattomuus edellyttää uusia arvoketjuja, joissa kaiken kehityksen on tuotava laadukkaita paikallisia työpaikkoja ja hyötyjä paikallisyhteisöille. (at)