Η επιτροπή παρακολούθησης «Διατλαντικές σχέσεις»

This page is also available in

Η επιτροπή παρακολούθησης «Διατλαντικές σχέσεις» της ΕΟΚΕ συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 με την εντολή παρακολούθησης των διατλαντικών σχέσεων με την κοινωνία πολιτών και θέσπισης τακτικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα που αφορούν τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.