Η ΕΟΚΕ ζητεί την επιβολή συνεπών και αυστηρών κυρώσεων στους εργοδότες παρανόμως διαμενόντων μεταναστών

Η ΕΟΚΕ έχει ζητήσει από τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να εφαρμόσουν την οδηγία της ΕΕ που προβλέπει κυρώσεις κατά των εργοδοτών που απασχολούν παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Στην προσφάτως εγκριθείσαγνωμοδότηση, η ΕΟΚΕ έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για την πλημμελή μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας σε όλη την ΕΕ.

Η απασχόληση παρανόμως διαμενόντων μεταναστών, συχνά πηγή εργασιακής εκμετάλλευσης, αποτελεί επίσης πόλο έλξης για την παράνομη διακίνηση μεταναστών: κάθε χρόνο στοιχίζει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους που επιχειρούν επικίνδυνα ταξίδια για να φτάσουν στην Ευρώπη. Και οι δύο εγκληματικές πρακτικές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποφασιστική δράση σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, δηλώνει η ΕΟΚΕ.

Στη γνωμοδότηση, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η αυστηρότητα των κυρώσεων παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών και, τις περισσότερες φορές, αυτές είναι ελάχιστα αποτρεπτικές ώστε να αποθαρρύνουν την πρόσληψη παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. 

Άλλη μια ανεπάρκεια της οδηγίας είναι η αδυναμία της να ενθαρρύνει τους μετανάστες να υποβάλλουν επίσημες καταγγελίες κατά των εργοδοτών. Αυτό οφείλεται στον συχνά δικαιολογημένο και βάσιμο φόβο των μεταναστών ότι θα επιστραφούν στις χώρες καταγωγής τους. «Υποστηρίζουμε σθεναρά την Επιτροπή όταν δηλώνει ότι θα κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών, εάν αυτά εξακολουθήσουν να μη διαβιβάζουν όλες τις δέουσες πληροφορίες σχετικά με την τήρηση των βασικών υποχρεώσεων όσον αφορά τις κυρώσεις, τις επιθεωρήσεις και την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών που προβλέπονται από την οδηγία», δήλωσε ο εισηγητής της γνωμοδότησης Carlos Manuel Trindade

Σε άλλη γνωμοδότηση, η ΕΟΚΕ ανέλυσε το πρόσφατα προταθέν ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών (2021-2025). Εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνολική προσέγγιση του ζητήματος αυτού και το χαιρέτισε ως συνέχιση των εργασιών της για την καταπολέμηση αυτής της επικίνδυνης και εγκληματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπόλ, πάνω από 90 % των ανθρώπων που εισήλθαν παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετακινήθηκαν σε κάποιο στάδιο μέσω δικτύων παράνομης διακίνησης.

Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών θεωρείται προτεραιότητα από το νέο σύμφωνο της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς αυτή έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες μετανάστες, γυναίκες, παιδιά και άνδρες. Παραβιάζει τα δικαιώματά τους, εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους που προσπαθούν να εισέλθουν στην ΕΕ. Αποτελεί επίσης απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών δεν μπορεί ποτέ να στρέφεται εναντίον των ίδιων των μεταναστών ή της παρεχόμενης προς αυτούς ανθρωπιστικής αρωγής και βοήθειας. Δεν πρέπει να ποινικοποιείται η αλληλεγγύη», δήλωσε ο εισηγητής της γνωμοδότησης José Antonio Moreno Diaz. «Αντιλαμβανόμαστε ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ αποτελεί προτεραιότητα, αλλά η προστασία τους πρέπει πάντα να γίνεται με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».