Η ΕΟΚΕ στηρίζει το κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος. Στο μέλλον, η ηλεκτρική ενέργεια, η θέρμανση και οι μεταφορές πρέπει να είναι διασυνδεδεμένες, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας

Σε γνωμοδότηση που κατήρτισε ο Lutz Ribbe και εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιανουαρίου, η ΕΟΚΕ επισημαίνει πως αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να συμβάλει στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, στη μείωση των ενεργειακών εισαγωγών και στην επίτευξη προσιτών τιμών για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Κατά τη γνώμη της ΕΟΚΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απαντά στο ερώτημα πώς μπορεί η ΕΕ να επιτύχει την ασφάλεια του εφοδιασμού με βάση ενεργειακές πηγές χαμηλών ή μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών.

«Η ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη δεν μπορεί να επιτύχει παρά μόνον όταν διευθετηθούν όλα τα ζητήματα», δήλωσε ο κ. Ribbe, ομιλώντας στο περιθώριο της συνόδου ολομέλειας.

«Η Επιτροπή αναφέρει ότι 84% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές, χωρίς ωστόσο να υποδεικνύει λεπτομερώς τις πηγές παραγωγής του υπόλοιπου μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι προφανώς απαράδεκτο. Η ασφάλεια του εφοδιασμού έχει καθοριστική σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία και τους καταναλωτές, ιδίως δεδομένου ότι ο εξηλεκτρισμός της παροχής θερμότητας και του τομέα των μεταφορών αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, παρά την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση».

Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ελλιπής ή ανεπαρκής τιμολόγηση των εκπομπών CO2 στους τομείς της θέρμανσης και των μεταφορών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την ενοποίηση του συστήματος.

Επιπλέον, οι ανανεώσιμες πηγές δεν ευνοούνται πάντοτε έναντι των ορυκτών καυσίμων. Σε πολλά κράτη μέλη, η υψηλή φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας και τα υπερβολικά τέλη δικτύου δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή θερμότητας –η απλούστερη μορφή ενοποίησης του συστήματος– δεν είναι οικονομικά βιώσιμη.

Η ΕΟΚΕ καλεί συνεπώς την Επιτροπή να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για λύσεις, αντί απλής περιγραφής του προβλήματος και μάλλον διστακτικής και αόριστης προσέγγισης. (mp)