ES reikia tikros energetikos sistemos integravimo strategijos

EESRK remia Europos Komisijos raginimą integruoti energetikos sistemą. Ateityje elektros energijos, šildymo ir transporto sistemos turėtų būti tarpusavyje sujungtos, siekiant galutinio tikslo – didinti energijos vartojimo efektyvumą ir sukurti neutralaus poveikio klimatui ekonomiką.

Lutzo Ribbe parengtoje ir sausio mėnesio plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje, EESRK pabrėžia, kad tokia strategija padėtų užtikrinti energijos tiekimo saugumą, sumažinti energijos importą ir garantuoti prieinamas kainas Europos vartotojams.

Vis dėl to Komitetas mano, kad Europos Komisija neatsako į klausimą, kaip, remdamasi anglies dioksido neišskiriančiais arba mažai jo išskiriančiais energijos šaltiniais, ES gali užtikrinti energijos tiekimo saugumą.

Kalbėdamas plenarinėje sesijoje Lutz Ribbe pasakė: „Energijos pertvarka Europoje bus sėkminga tik tada, kai atsakysime į visus šiuos klausimus.

Komisija teigia, kad 84 proc. elektros energijos paklausos turės patenkinti atsinaujinančiųjų išteklių energija, tačiau ji nepateikia tikslios informacijos apie šaltinius, iš kurių turės būti gaminama likusi elektros energija. Tai akivaizdžiai nepriimtina. Tiekimo saugumas yra nepaprastai svarbus Europos ekonomikai ir vartotojams, ypač jei laikoma, kad, nepaisant efektyvumo srityje pasiektos pažangos, dėl šildymo ir transporto sektoriaus elektrifikacijos elektros energijos bus suvartojama daugiau.“

EESRK sutinka su Komisija, kad išmetamo anglies dioksido neapmokestinimas arba nepakankamas apmokestinimas šildymo ir transporto sektoriuose yra rimta problema siekiant integruoti sistemą.

Be to, atsinaujinantiems energijos šaltiniams ne visada yra teikiama pirmenybė iškastinio kuro atžvilgiu. Daugelyje valstybių narių dideli elektros energijos mokesčiai ir pernelyg dideli tinklo mokesčiai iškraipo rinką. Toliais atvejais elektros energijos pertekliaus naudojimas šilumos gamybai – tai yra paprasčiausia sistemos integravimo forma – ekonominiu požiūriu yra netikslingas.

Todėl Komitetas ragina Komisiją pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip spręsti problemą, užuot ją tik aprašius ir nesiryžtant užimti tvirtesnės pozicijos. (mp)