Χρήσιμοι σύνδεσμοι

This page is also available in

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο ιστότοπος «Η ΕΕ υποστηρίζει την Ουκρανία» που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει με ποιον τρόπο η ΕΕ έχει στηρίξει την Ουκρανία, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου αγώνα κατά της Ρωσίας.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΥΕΔ

Επιτροπή των Περιφερειών