Siden 1992 har EU forsøgt at gennemføre biodiversitetsstrategier uden betydelige resultater. Det skyldes hovedsageligt utilstrækkelig gennemførelse af den retlige ramme på nationalt plan og manglende finansiering af de nødvendige foranstaltninger.

EØSU glæder sig over Kommissionens fornyede løfte om og indsats for at udarbejde en biodiversitetsstrategi, der fastlægger mål for 2030, som en af vejene til at gennemføre den europæiske grønne pagt. 

Ifølge ordfører Antonello Pezzini og medordfører Lutz Ribbe vil denne strategi gøre Europas biodiversitet til et centralt element i genopretningen efter covid-19 til gavn for mennesker, klimaet og kloden, og vil dermed bringe naturen tilbage i vores liv.

EU er nødt til i væsentlig grad at øge indsatsen for at beskytte vores resterende naturressourcer gennem oplysnings- og kommunikationskampagner. EØSU finder det også nødvendigt at øge omfanget af beskyttede områder, navnlig strengt beskyttede områder, for at genoprette habitater og modvirke tilbagegangen i arter.

EØSU understreger desuden, at beskyttelsen af biodiversiteten ikke må belaste landbrugerne og skovejerne økonomisk. I stedet bør leveringen af dette "gode af samfundsmæssig værdi" gøres til en interessant indtægtsmulighed for landbrugerne.

Der må frem mod det næste møde under konventionen om den biologiske mangfoldighed i Kina i 2021 gøres meget mere for at beskytte den globale biodiversitet. Det er på tide, at Europa påtager sig en ledende rolle og overbeviser de øvrige parter om, at de vedtagne strategier er værd at følge. (mr)