Încă din 1992, UE încearcă să pună în aplicare strategii privind biodiversitatea, fără rezultate semnificative. Acest lucru se datorează în principal implementării slabe a cadrului juridic la nivel național și finanțării insuficiente pentru măsurile necesare.

CESE salută angajamentul și eforturile reînnoite ale Comisiei de a elabora o strategie privind biodiversitatea, care să stabilească obiectivele de atins până în 2030, ca unul dintre mijloacele de realizare a obiectivelor Pactului verde european. 

Potrivit raportorului Antonello Pezzini și coraportoului Lutz Ribbe, strategia privind biodiversitatea este calea de urmat pentru a plasa biodiversitatea Europei în centrul procesului de redresare după pandemia de COVID-19, în beneficiul oamenilor, al climei și al planetei, aducând natura înapoi în viețile noastre.

UE trebuie să depună eforturi sporite pentru protejarea resurselor naturale rămase, prin campanii de sensibilizare și comunicare. De asemenea, CESE consideră că se impune lărgirea zonelor protejate, în special a celor strict protejate, pentru a restabili habitatele și a combate dispariția speciilor.

CESE subliniază totodată că protejarea biodiversității nu poate fi suportată de fermieri și de proprietarii de păduri din punct de vedere economic. Furnizarea acestui bun public și acestei valori publice trebuie să devină mai degrabă o oportunitate interesantă de venit pentru aceștia.

Până la următoarea reuniune a Convenției privind diversitatea biologică, care se va desfășura în China în 2021, trebuie făcut mult mai mult pentru a proteja biodiversitatea la nivel global. Este momentul ca Europa să își asume rolul de lider și să convingă celelalte părți că strategiile adoptate merită respectate. (mr)