Rådet skal hjælpe med at tackle de mange kriser, der i øjeblikket påvirker fødevaresystemerne, og foregribe fremtidige udfordringer, som vil opstå i forbindelse med Ukraines tiltrædelse af EU.

EU's fødevaresystem står i øjeblikket over for flere kriser i forbindelse med de forskellige udfordringer på miljø-, klima-, sundheds- og socialområdet. Udsigten til Ukraines eventuelle tiltrædelse af EU giver også udfordringer og forventes at kræve en reform af den fælles landbrugspolitik. For at håndtere disse forandringer bedst muligt foreslår EØSU, at der oprettes et europæisk fødevarepolitisk råd forud for den kommende lovgivningsramme for bæredygtige fødevaresystemer.

Det europæiske fødevarepolitiske råd kan bidrage til at fremskynde konvergens mellem EU-politikker og nationale og lokale politikker. Og frem for alt kan det hjælpe med at forbedre EU's fødevarepolitik. Ordfører for udtalelsen Piroska Kállay sagde: "Det er vores stærke overbevisning, at inklusion og dialog blandt myndighederne og de forskellige interessenter i fødevaresystemerne vil forbedre kvaliteten og legitimiteten af den fødevarepolitiske beslutningstagning, og at et europæisk fødevarepolitisk råd er et værktøj til at opnå en mere integreret, deltagelsesbaseret og demokratisk tilgang til fødevareforvaltning".

EØSU er rede til at være vært for det europæiske fødevarepolitiske råd og ser gerne, at det udformes som den europæiske interessentplatform for cirkulær økonomi, som det ejer sammen med Kommissionen.

Det fødevarepolitiske råd vil fremme bæredygtig og afbalanceret udvikling af både land- og byområder. Det vil omfatte akademikere, videnskabsfolk, repræsentanter for fødevareforsyningskæden, civilsamfundsorganisationer, undervisere, ungdomsrepræsentanter og politiske beslutningstagere. Med tiden vil det også omfatte repræsentanter for lokale, regionale og nationale myndigheder og sikre lige deltagelse af medlemsstaternes repræsentanter på EU-plan. (ks)